Şifremi Unuttum

Her Üç Reçeteden Birinde Antibiyotik Yazılı

Her Üç Reçeteden Birinde Antibiyotik Yazılı
‘Her üç reçeteden birinde antibiyotik yazılı’

TRT HABER logo

24 Eylül 2016 Cumartesi

Türkiye’de her üç reçeteden birinde antibiyotik yazıldığı, özellikle güneydeki illerin antibiyotik kullanımında ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Her üç reçeteden birinde antibiyotik yazılı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, antibiyotiklerin doğru kullanımının tedavi başarısında çok önemli yer tuttuğunu söyledi.

2015 yılı verilerine göre hekimlerin yazdığı reçetelerin yaklaşık üçte birinde antibiyotik bulunduğunu bildiren Gürsöz, antibiyotik kullanım sıklığında bölgesel farklılıkların olduğunu vurguladı. Gürsöz, şunları kaydetti:

“Aynı yıla ait verilerin analizinde güney illerimizin antibiyotik içeren reçete oranına göre ilk sıralarda yer aldığı tespit edilmiştir. Bu illerimizde yaklaşık iki reçeteden birinde antibiyotik bulunmaktadır. Bu veriler detaylı bir şekilde incelendiğinde antibiyotiklerin sıklıkla virüslerin etken olduğu üst solunum enfeksiyonlarıyla ilişkili tanılarda reçetelendikleri saptanmıştır.

2015 yılı verilerine göre, antibiyotiklere bir milyar 21 milyon 998 bin lira harcanmıştır. Veriler arasında kıyaslanabilirliğin sağlandığı bir metodoloji kullanılarak yapılan bir başka analize göre ise Türkiye, 2011 yılında 42,28 birim (DID) ile 42 Avrupa ülkesi arasında birinci sırada yer almıştır.”

“Hekimlerin reçeteleme verileri değerlendiriliyor”

Sık görülen, akılcı olmayan ilaç kullanımı örneklerinden birinin uygunsuz antibiyotik kullanımı olduğuna işaret eden Gürsöz, “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017″nin hazırlanarak uygulamaya konduğunu anımsattı.

Gürsöz, ulusal düzeyde hazırlanan eylem planının 20 stratejik hedef ve toplamda 99 faaliyetten oluştuğunu belirterek, bu kapsamda tanıtım, eğitim, izleme ve değerlendirme, ayrıca idari düzenleme ve planlama faaliyetlerinin yürütüldüğünü bildirdi.

Akılcı ilaç kullanımı kapsamında bilgi paylaşımının sağlanabilmesi ve farkındalığın artırılması için AİK Kampanyası hazırlandığını ifade eden Gürsöz, anaokulu ve ilköğretim programları, yaşlı bakımevleri, ceza infaz kurumları, silahlı kuvvetler dahil herkesi kapsayacak şekilde ilaç okur yazarlığını artırma çalışmaları yapıldığını aktardı. Gürsöz, “Ayrıca, sağlık mesleği eğitimlerinde ve mezuniyet sonrasında AİK eğitimleri ile davranış değişikliği oluşturulması hedeflenmektedir. İllerde hekim, eczacı ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler ve toplantılar düzenlenmektedir.” diye konuştu.
Gürsöz, şunları kaydetti:

“Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili mevcut durum analizlerinin yapılması ve hekimlerin reçeteleme davranışlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve kendilerine geri bildirim verilmesi amacıyla ‘Reçete Bilgi Sistemi’ geliştirilmiş olup, yaygınlaştırma çalışmaları yürütülmektedir ve düzenli olarak hekimlerin reçeteleme verileri değerlendirilmektedir. Antibiyotiklerin reçetesiz satışının engellenmesi için gerekli iş ve işlemler yapılmış olup konunun denetimlerle kontrol altına alınması sağlanmaktadır.” AA