Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Tüm Kamu Çalışanlarının Yıllık İzinleri İkinci Bir Emre Kadar Kaldırıldı

Tüm Kamu Çalışanlarının Yıllık İzinleri İkinci Bir Emre Kadar Kaldırıldı

 

18 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29774 (Mükerrer)

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Yıllık İzinlerin Kaldırılması

GENELGE

2016/16

Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır.

Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Binali YILDIRIM

Başbakan