Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu 6-8 Ekim 2016’da İstanbul’da Yapılıyor

Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu İstanbul'da Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Antimikrobiyal ajanların keşfedilmesiyle infeksiyon hastalıklarının mortalitesi ve morbiditesi belirgin olarak azaldı, insanların yaşam süresi uzadı. Ancak, yeni antimikrobiyallerin yaygın olarak kullanılmalarının sonucunda, mikroorganizmalar kısa süre içinde direnç geliştirmeye başladılar ve direnç sorunu son yıllarda küresel bir tehdit boyutuna ulaştı. Antimikrobiyal ajanlara karşı direnç gelişiminde en önemli faktörlerden biri kuşkusuz gereksiz ve uygun olmayan şekilde antibiyotik kullanımıdır. Antimikrobiyal kullanımının yönetimi günümüzde yeniden acil olarak gözden geçirilmesi gereken başlıklarından biridir.

Sonuç olarak, neredeyse antibiyotiklerin keşfinden önceki döneme benzeyen, post antibiyotik sürecine girmek üzere olduğumuz bu  günlerde, akılcı antimikrobiyal yönetimini uluslararası katılımın da olacağı, konusunun uzmanları ile birlikte güncel veriler ışığında tartışmak ve geleceğe yönelik stratejilerimizi oluşturmak amacıyla, 6-8 Ekim 2016’da İstanbul’da “Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu”nda bir araya geliyoruz.

Sizlerin katkısıyla zenginleşecek bu simpozyumda yol haritamızı sizlerle birlikte oluşturmayı hedefliyoruz. Katılımınız ve göndereceğiniz her veri çok önemlidir.

Bilimsel Program için [Tıklayınız].

Kayıt Bilgileri ve Ön Kayıt Formu için [Tıklayınız].

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları ve Bildiri Özeti Gönderim Formu için [Tıklayınız].

Simpozyumda görüşmek üzere.

Prof. Dr. Necla TÜLEK
Simpozyum Başkanı
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Klimik Derneği Başkanı

Ayrıntılı bilgi için: http://www.klimik.org.tr/antimikrobiyal/

 mfklmcfrlkefklfkds BANNER_date-1
BANNER_organizers.2