Şifremi Unuttum

TTB ve Uzmanlık Derneklerinden ‘Tütün Kontrolü’ Hakkında Açıklama

Türk Tabipleri Birliği ve TTB UDEK üyesi uzmanlık dernekleri, tütün kontrolüne ilişkin ortak açıklama yaptı. 30 Haziran 2016 günü yapılan açıklamada, düz paket uygulamasının tütün endüstrisi ile mücadelenin en önemli bileşenlerinden biri haline geldiği belirtilerek, TBMM’ye bu yönde sunulmuş iki kanun teklifi bulunduğu hatırlatıldı.

TTB ve açıklamada imzası olan kurumların, söz konusu kanun tekliflerinin içeriğini desteklediğine yer verilen açıklamada, TBMM’den de bu düzenlemelerin yasalaşabilmesi yönünde destek istendi.

 

KAMUOYUNA DUYURU

30.6.2016

Günümüzde dünyada tütün kullanımı ile mücadelede önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bilimin ve üretilen kanıtların da ışığında bu konuda “öncü” ülkeler dünyayı da arkasından sürükleyen adımlar atmaktadırlar. Bu noktada, en güncel örnek 2012 yılında Avusturalya’da başlayan “düz paket (plain packaging)” uygulaması olup bu uygulama özellikle tütün endüstrisi ile mücadelenin en önemli bileşenlerinden birisi haline gelmiştir. Düz paket uygulaması ile temel olarak;[1]

1.     Tütün endüstrisinin rekabetinin önlenmesi,

2.     Tütün paketlerinin bir reklam ve promosyon aracı olmasının engellenmesi,

3.     Özellikle genç kullanıcıların tütün ürünlerine olan talebinin azaltılması,

4.     Görsel, vb. açılardan tütün ürünlerinin “cazip”liğinin yok edilmesi,

5.     Bazı tütün ürünlerinin “daha az zararlı, vb” şekilde yaratılmaya çalışılan hatalı algının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Avusturalya’nın ardından Avrupa’da da bu konuda güzel gelişmeler olmuş ve uygulamayı benimseyen ülkeler ard arda kendilerini ifade etmeye başlamışlardır. Dünyadaki bu çalışmaların gereksinimlere göre gelişerek sürmesi beklenmektedir.

Tütün kontrolü çalışmaları kapsamında 2009 yılında kendisini “tütün dumansız Türkiye” olarak ilan eden ve bu konuda önemli çalışmaların başladığı ülkemizde; mevcut 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un kimi maddelerinde revizyona, Kanun’un mevcut halinin uygulanması ile ilgili ihlallerin önlenmesi ile ilgili ivedi uygulamalara, dünyada yararlılığı kanıtlanmış uygulamaların ülkemizde de yaşam bulabilmesi için gerekli girişimlerin/adımların atılmasına ihtiyaç bugün önemli bir gereksinim halini almıştır.

Geçtiğimiz günlerde, 26. Dönem ve birinci yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde iki muhalefet grubu tarafından (CHP ve MHP) 3/6/2016 ve 8/6/2016 tarihlerinde iki farklı Kanun teklifi Meclise sunulmuştur. Bu teklifler ile;

–  Tütün ürünlerinin tüketiminin serbest olduğu alanların kapsamının daraltılması, düzenlemelerin getirilmesi

–  On sekiz yaşından küçük bireylerin bulunduğu araçlarda sigara içilmemesi

–  Tütün ürünlerinin ticari teşhirinin ve doğrudan görülecek şekilde satışa sunulmasının yasaklanması

–  Tüketim yasağına ilişkin uyarıların görünürlüğünün artırılması

–  Tütün mamullerini taklit eden veya bağımlılıktan arındırdığı yahut zararsız olduğu iddiası taşıyan ürünlerin üretim, ithalat ve satışının yasaklanması

–  Tütün ürünlerinin üretiminde kullanılabilecek maddelerin kapsamının daraltılması ve paket üzerinde bu ürünlerin içerik ile etkilerine dair ayrıntılı bilgilendirme yapılması

–  Tüm tütün ürünlerinin üreticiye ait tanıtıcı emareleri içermeyen tek tip ambalaj ile satılması (düz paket)

–  Nargile satışı ve sunumunun yasaklanması

–  Uluslararası seyahat eden yolculara vergisiz ve gümrüksüz tütün ürünü satışının yasaklanması

–  Tütün mamullerinin satışına ilişkin kısıtlamalara uyulmamasına yönelik cezaların artırılması amaçlanmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği ve aşağıda alfabetik sıra ile yazılan Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu bileşenleri olarak bu Kanun teklifinin içeriğini desteklediğimizi, bu konuya TBMM’nin bütün üyelerinin hiçbir ayrım olmadan destek vermesini, teklif edilen konuların yürürlüğe girebilmesi için de tam desteğin verilmesini beklediğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
İşyeri Hekimleri Derneği
Türk Biyokimya Derneği
Türk Cerrahi Derneği
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği
Türk Dermatoloji Derneği
Türk Geriatri Derneği
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
Türk Farmakoloji Derneği
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Türk İmmünoloji Derneği
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Türk Nöroloji Derneği
Türk Nöroşirürji Derneği
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Türk Pediatri Kurumu Derneği
Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Türk Toraks Derneği
Türkiye Acil Tıp Derneği
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Türkiye Biyoetik Derneği
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği