Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Metotreksat İntoksikasyonu ve Sistemik HSV İnfeksiyonu

 Metotreksat İntoksikasyonu ve Sistemik HSV İnfeksiyonu3

Metotreksat İntoksikasyonu ve Sistemik HSV İnfeksiyonu


Klimik Dergisi 2016; 29(1): 43-6.

Klimik Dergisi’nin Nisan 2016 sayısında Yeşil ve arkadaşları, metotreksat intoksikasyonuyla birlikte sistemik HSV infeksiyonu görülen bir olgu bildiriyorlar.  Acil servise ateş, vücut ağrısı, halsizlik, kusma ve koyu yeşil dışkılama yakınmalarıyla birlikte başvuran beş yıl önce böbrek nakli yapılmış 53 yaşındaki olgunun, ağız çevresinde belirgin ve tüm vücuda yayılan döküntüleri olduğu gözleniyor.  Öyküsü derinleştirildiğinde eklem yakınmaları için başlanan metotreksatı önerilen dozdan (7.5 mg/hafta) daha yüksek dozda (7.5 mg/ gün) kullandığı öğreniliyor. “Real time” polimeraz zincir reaksiyonu testiyle HSV 1 pozitifliği saptanan hastanın asiklovir tedavisiyle iyileştiği bildiriliyor. Yazarlar, solid organ nakli yapılan hastalarda sekonder hastalıkların tedavisi için uygulanan metotreksat gibi ilaçların fırsatçı viral infeksiyonlara neden olabileceğini; hastaların iyi bilgilendirilmesinin ve yakından izlenmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

Makale İçin [Tıklayınız]

Seronegatif Artropatili Böbrek Nakli Hastasında Metotreksat İntoksikasyonu ve Sistemik Herpes Simpleks Virusu İnfeksiyonu

DOI: 10.5152/kd.2016.10