Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Aşı 25 Milyon Hayat Kurtardı

Aşı 25 Milyon Hayat Kurtardı

Aşı 25 milyon hayat kurtardı

Hürriyet_Logo_Küçük
Mesude ERŞAN

29 Nisan 2016

Aşı 25 milyon hayat kurtardı

Hastalıklara karşı aşılama çocuklar kadar yetişkinler için de önemli. Bulaşıcı hastalıklara karşı geliştirilmiş en etkin yöntem olan aşı, dünyada bir yılda 25 milyon insanın ölümünü engelledi.

KLİMİK (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ) Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Esin Şenol, 20’nci yüzyılın ikinci yarısında insan sağlığını tehdit eden pek çok hastalığın aşılar sayesinde artık neredeyse kaybolma noktasına geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Şenol, “Çocuk hastalıklarının kontrolünde elde edilen büyük başarılara rağmen, erişkinlerdeki sorun sürüyor. Aşıyla önlenebilir hastalıklar nedeniyle ciddi bir hastalık ve gereksiz ölüm yükü var” dedi.

YETİŞKİNLERİN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Aralarında hekimlerin de bulunduğu bazı kötü niyetli ve bilgisizlerin aşılara karşı propaganda yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Şenol, “Politik dünya görüşlerini, bilimsel gerçeklerin önünde tutan bir grup hekim var. Okuduklarını da anlamıyorlar maalesef” dedi.

Dünya’da her yıl zatürreden ölen 4 milyon kişiden 700 bininin aşı olsa kurtulabileceğini belirten Prof. Dr. Şenol şöyle konuştu: “Aynı şekilde gribin yol açtığı ölümlerin yaklaşık yüzde 80’inin aşılanmayla önlenebileceğini biliyoruz. Beklenen insan ortalama ömrü uzuyor. Bugün 50 yaşına gelmiş bir kişinin 32, 60 yaşına gelmiş bir kişinin 23 yıl daha yaşayacağı öngörüsü yapılıyor. Bu bile tek başına erişkinlerin aşılanmasının çocuklar kadar yaşamsal ve gerekli olduğunu ortaya koyuyor. 50 ya da 60 yaşında bir kişinin zatürre ya da gripten ölmesi, erken, gereksiz ve önlenebilir ölüm.”

ANTİBİYOTİK KULLANIMINI AZALTIYOR 

AŞILAMANIN bir diğer önemli yararı antibiyotik kullanımını azaltması. Enfeksiyonlar azalınca, antibiyotik de daha az kullanılıyor. ABD’de konjuge pnömokok (zatürre) aşısı 2000’de uygulanmaya başladıktan sonra ilk 4 yılda, zatürre enfeksiyonlarında penisiline dirençli tiplerde
yüzde 57, çoklu antibiyotik direncinde ise yüzde 59’luk bir azalma olduğu tespit edildi. Pnömokok aşılaması sayesinde toplam hasta, hasta yatışı, menenjit ve sekelleri (sakatlanma) sayısı düşüyor. Antibiyotik kullanımı ve direnç gelişmesi azalıyor. Böylece sağlıklı nesiller yetişiyor ve sağlık için çok daha az harcama gerçekleştiriliyor. Özellikle çocukluk çağında kullanılan aşıların hemen tümünün koruyuculukları yüzde 90-98 arasında değişiyor. Buna karşılık ciddi sayılabilecek yan etkiler hemen hemen sıfıra yakın.

İlgili Diğer Haberler:

http://www.memleket.com.tr/asilama-ile-cocuklarda-13-hastalik-kontrol-altinda-849051h.htm

http://www.dunya.com/saglik/asilama-ile-cocuklarda-13-hastalik-kontrol-altinda-298395h.htm

http://www.diyarbakirsoz.com/saglik/asilama-ile-cocuklarda-13-hastalik-kontrol-altinda-152697

Milliyet_Ankara-AŞILAMA_İLE_ÇOCUKLARDA_13_HASTALIK_KONTROL_ALTINDA-01.05.2016