Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Orta Asya ve Doğu Avrupa Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı (DSÖ-CAESAR) İlk Raporu Yayımlandı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülmekte olan “Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı”nın dahil olduğu Orta Asya ve Doğu Avrupa Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı (Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance-CAESAR)’nın ilk sonuçları bir rapor halinde yayınlanmıştır.

Üye ülkelerin 2013 yılı sonuçlarının yer aldığı bu raporda Türkiye’nin ve İsviçre’nin verileri en güvenilir olarak belirtilmiş olup, söz konusu rapor için [Tıklayınız].