Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Sağlık Torba Yasası Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?

PANEL: SAĞLIK TORBA YASASI NE GETİRİYOR? NE GÖTÜRÜYOR?
18 NİSAN’DA NE OLACAK?
4 Mart Salı, 12.15,

İstanbul Tıp Fakültesi Kemal Atay Amfisi

Sayın Meslektaşımız,

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (kamuoyunda bilinen adıyla Sağlık Torba Yasası) bildiğiniz gibi tıp fakültesinde görev yapan öğretim üyelerini doğrudan etkileyen bir dizi düzenlemeyi içermektedir.

Söz konusu yasayla tıp fakültesi öğretim üyelerinin mesai sonrasında mesleklerini serbest olarak icra etme hakkı (bir kez daha) ortadan kaldırılmaktadır.

Yasada aynı amaca yönelik olarak hazırlanmış olan önceki yasa düzenlemelerinden farklı olarak “sözleşmeli öğretim üyesi” kavramı ortaya atılmaktadır. Sözleşmeli çalışma biçimi, öğretim üyelerinin “iş güvencesiz” ve performansa dayalı bir sistem içinde çalışmaları anlamına gelecektir. Böyle bir ortamda mesleki bağımsızlıktan söz etmek de olanaklı değildir. Öğretim üyelerini kadrolu ve sözleşmeli olarak ayıracak bu düzenleme korkarız ki çalışma barışını da bozabilecek bir uygulama olacaktır.

Türk Tabipleri Birliği tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürülmek üzere Ana Muhalefet Partisi’ne sunulmuş olan iptal istemli dosyayı ve söz konusu yasayı tüm yönleriyle ele almak üzere bir dizi toplantı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda 4 Mart 2014 Salı günü 12.15-14.00 saatleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Kemal Atay Amfisi’nde bir toplantı yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin yanı sıra Odamız Hukuk Danışmanı Av. O. Meriç Eyüboğlu’nun da katılacağı ve hukuki süreçle ilgili bilgilendirme yapacağı toplantıya katkı ve katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,
İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

Tarih: 4 Mart 2014, Salı
Saat: 12.15-14.00
Yer: İstanbul Tıp Fakültesi Kemal Atay Amfisi

Açılış Konuşması: Prof. Dr. Taner GÖREN (İTO Başkanı)
Moderatör: Prof. Dr. Raşit TÜKEL
Hukuki Bilgilendirme: Av. O. Meriç EYÜBOĞLU (İTO Hukuk Danışmanı)

torba_yasa_itf