Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

1. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu (18-19 Ocak 2014, Eskişehir) Yapıldı

Medyadaki Yansımaları İçin [Tıklayınız]

Sunumlar İçin [Tıklayınız]

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu (EBÇG) tarafından düzenlenen  Birinci Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu (UEBS 2014), 18-19 Ocak 2014 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda 130 katılımcıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Erişkin bağışıklaması alanında çok önemli sorunlara değinilen ve katılımcı memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu UEBS 2014, büyük bir ilgi ve dikkatle izlendi. Simpozyumda iki konferans, altı panel,  bir interaktif oturum ve bir uydu simpozyum yer aldı. Dokuz oturum başkanı ve 18 konuşmacının görev aldığı UEBS 2014‘e, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı ve asistanı üyelerimizin yani sıra, erişkin bağışıklaması konusuna ilgi duyan halk sağlığı uzmanları,  aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezi hekimleri de katıldı.

UEBS 2014‘ün gerçekleşmesinde EBÇG Başkanımız Prof. Dr. Esin ŞENOL ve EBÇG üyelerinin yanı sıra, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ ve arkadaşlarının büyük emekleri geçti. Hepsine şükranlarımızı sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu