Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

İTO: Bitsin Bu Şiddet, Bu Vahşet, Bu Zulüm!

Bitsin Bu Şiddet, Bu Vahşet, Bu Zulüm!

Ülkemizde yirmi gündür ağacına, parkına, yaşam tarzına sahip çıkan yurttaşlara karşı kitlesel şiddet uygulanıyor. Şehirlerimiz birer gaz odasına dönüştürüldü; adeta ilan edilmemiş bir sıkıyönetim yaşıyoruz.

Yurttaşların taleplerinin şimdiye kadar görülmedik, duyulmadık bir şiddetle bastırılmaya çalışıldığı bir ülkede hekimlik yapmanın ön koşulu bu şiddete karşı tavır almaktır.

Mesleğinin onuruna, ülkesinin geleceğine sahip çıkan tüm hekimleri vicdan ve adalet terazisinde kendilerini sınamaya davet ediyoruz.

Dünya görüşü, oy verdiği parti, idari konumu, akademik statüsü, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun “Ben bir hekimim. İnsanlar mağduriyet yaşıyorsa, yaralanıyor ve ızdırap çekiyorsa benim buna müdahale etmem gerekir diyenlere çağrımızdır:

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB olarak 17 Haziran Pazartesi günü baskı ve şiddete karşı direnenlerle birlikte alanlardayız. Sabahtan itibaren işyerlerimizde bir araya geliyor, öğleyin ortak bildirimizi okuyor, saat 16.00’da Şişli Camii önü ve Tünel’de toplanıp Taksim’e yürüyoruz.

Bütün meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

Her Yer Taksim, Her Yer Direniş!

İSTANBUL TABİP ODASI

Ek:

1-      KESK, DİSK, TMMOB, TTB, TDB ortak Basın Açıklaması
2-      TTB Başkanı’nın hekimlere yazdığı mektu