Şifremi Unuttum

7. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu (12 Nisan 2013, Isparta) Raporu

Kurs Fotoğrafları için [Tıklayınız]

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) adına organizasyonunu üstlendiğimiz 7. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu 12 Nisan 2013 tarihinde, Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Sabah saat 09.00’da Dekanlık Toplantı Salonu’nda yapılan Açılış Töreninde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra Doç. Dr. Füsun Zeynep AKÇAM ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL tarafından açılış konuşmaları yapıldı. Ardından VHÇG Başkanı Prof. Dr. Sıla AKHAN VHÇG’nin kurulduğu 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen ve yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Saat 09.30-12.00 arasındaki sabah programında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bumin DEĞİRMENCİ katılımcılara Karaciğer Biyopsisi Uygulamaları hakkında genel bilgiler verdi. Karaciğer biyopsisinin indikasyonları, nasıl yapıldığı, hazırlık aşamaları, işlem sonrası takip ve olası komplikasyonları içeren bu sunumun ardından hep birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Girişimsel Radyoloji Ünitesi’ne geçildi.

Yirmi beş katılımcı beşer kişilik gruplara ayrıldı. Biyopsinin gerçekleştirildiği salonda bir grup biyopsi işlemini canlı olarak izlerken biyopsi salonunda bulunmayan gruplar ise radyoloji toplantı salonunda canlı yayın ile yapılan biyopsi işlemini ve işleme ait ultrasonografik görüntüyü eşzamanlı olarak izlediler. Farklı renkte tasarlanmış yaka kartları ile grupların yer değiştirmesi düzenli ve pratik bir şekilde gerçekleştirildi.

Uygulamalı program bittikten sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Merkezi Yemekhanesi’ndeki akademik salonda yapılan rezervasyon uyarınca öğle yemeğine geçildi. Yemeğin ardından konuklar Süleyman Demirel Üniversitesi Gül Araştırma Merkezi (GÜLAR)’ın Doğu Kampüsü’ndeki ofisini ziyaret ettiler. Çeşitli gül ürünlerini tanıma fırsatı buldular.

Öğle sonrası oturum saat 13.30’da başlatıldı. İlk olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Metin ÇİRİŞ tarafından Kronik Viral Hepatitlerin Tanısında Karaciğer Biyopsilerinin Derecelendirilmesi  ve Evrelendirilmesi konulu sunum gerçekleştirildi. Bu sunumda patoloji preparatları eşliğinde hepatitlere ait karaciğer patolojilerinin evrelendirme ve derecelendirmesi ile değişik sınıflama yöntemleri arasındaki farklılıklar ayrıntılı bir şekilde sunuldu. Bunu Prof. Dr. Necla TÜLEK’in  Hepatit B” ve Prof. Dr. Bilgehan AYGEN’in Hepatit C olgularının interaktif sunumları izledi.  Olguların sunumu sırasında aynı olgulara ait karaciğer biyopsisi preparatları Doç. Dr. Metin ÇİRİŞ tarafından kesitlerin slayt görünümleri eşliğinde yorumlandı.

Kapanış konuşmalarının ardından önce eğitimci hocalarımıza teşekkür belgeleri, ardından da  kursa Isparta’nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli, Aydın, Edirne, Mersin ve Sivas’tan katılan 7 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İHKM) Uzmanı ve 18 İHKM Asistanı olmak üzere toplam 25 katılımcıya sertifikaları sunuldu. Toplu fotoğraf çekimiyle kursumuz tamamlanmış oldu.

Ev sahipliğini yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuz bu kursun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu ile VHÇG Yürütme Kurulu‘na, yoğun programları arasında zaman ayırarak bilgi ve donanımları ile eğitimi gerçekleştiren değerli hocalarımıza, heves ve heyecanları ile uzmanlık alanımızın geleceğine umutla bakmamızı sağlayan çok değerli katılımcılara,  kursumuza koşulsuz eğitim desteği vererek katkıda bulunan Novartis Ürünleri San. ve  Tic. A.Ş.’ye ve teknik destek sağlayıcısı Süer Turizm çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımla.

Doç. Dr. Füsun Zeynep AKÇAM
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı