Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

TTB-UDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı (8 Aralık 2012, Ankara)

Türk Tabipleri Birliği- Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 33. Olağan (Seçimsiz) Genel Kurul Toplantısı 8 Aralık 2012’de Ankara’da TTB Merkez Konsey Yerleşkesi’nde  yapıldı. Toplantıda Derneğimizi Prof. Dr. Alpay Azap ve Prof. Dr. Necla Tülek temsil etti

Saygılarımızla.

Klimik DerneğiYönetim Kurulu