Şifremi Unuttum

TTB ve Antalya Tabip Odası: Doç. Dr. İlker Belek’in yanındayız

02 Ağustos 2012

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek, dersinde öğrencileriyle hekimlik değer ve ilkeleri konusunda yürüttüğü tartışmada, hastalarına ve meslektaşlarına karşı din, siyasal tercih gibi konularda ayrım yaratacak ve mesleklerini tarafsız olarak uygulamayı engelleyecek sembollerden kaçınmaları gerekliliğini paylaşmıştır. İlker Belek, söz konusu tartışma gerekçe gösterilerek, üniversite yönetimi tarafından cezalandırıldı.

Türk Tabipleri Birliği, Antalya Tabip Odası ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, akademik özgürlük ve düşünce özgürlüğüne yönelik olarak verilmiş olan bu cezaya karşı, İlker Belek’in açtığı dava dolayısıyla Antalya Adliyesi İdare Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın yaptığı konuşmanın ardından, TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, TTB ve Antalya Tabip Odası’nın ortak basın açıklamasını okudu. Antalya Tabip Odası Başkanı Dr. Can Ertürk’ün açıklamasının ardından, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği adına Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ulutürk bir konuşma yaptı. Açıklamaya sendikalar, meslek örgütleri ve siyasi partilerin Antalya temsilcileri ile çok sayıda hekim ve öğretim üyesi de destek verdi.

Fotoğraflar için…

02.08.2012

BASIN AÇIKLAMASI

Öğretim Üyelerini Cezalandırıp, Gericiliğin Önünü Açarak Üniversiteleri ve Ülkeyi Özgürleştiremezsiniz

Toplumsal özgürlükler sağlanmadan bireyin özgürlüğünden, özgürleşmesinden bahsedilemez. İfade özgürlüğünün bulunmadığı bir toplumda akademik özgürlük de olmaz.

Türkiye’de uzun bir süredir suskun bir toplum, yurttaş kimliği taşımayan tek tip insan yaratabilmek için Hükümet her yolu deniyor. Bazı alanlarda yargı yoluyla, bazı alanlarda tehditlerle, bazı alanlarda kolluk güçleriyle, bazı alanlarda dışlayarak bu hedefe ulaşmaya çalışıyor. Hükümet, Diyanet, YÖK de dahil Devletin hemen bütün kurumlarını bunun için seferber etmiş durumda. Ortaya çıkan rezaletlerden en küçük bir utanma, sıkılma, geri adım atma vb. eğilimleri görmek maalesef mümkün değil.

Bu olaylardan bir tanesi de Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanmaktadır. Doç. Dr. İlker Belek’in, öğrencileriyle hekimlik değer ve ilkelerini tartışması, görüşlerini paylaşması YÖK’ün talimatıyla, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yasaklanmıştır.

Doç. Dr. İlker Belek Üniversitesinin Giysi Yönergesi’ni uygulamaya çalıştığı için disiplin cezası ile cezalandırılmıştır. Mevzuatın uygulanmasını bile suç sayan YÖK ve Rektörlük, akademik özgürlükler yerine Hükümet’in memurluğunu tercih etmişlerdir.

Dr. İlker Belek’in yanında benzer biçimde değişik gerekçelerle soruşturma geçirerek akademik özgürlüğü kısıtlanmaya çalışılan pek çok öğretim üyesi bulunmaktadır. Böylesi bir tarzla öğretim üyelerini cezalandırmak üniversitelerimiz ve Türkiye Sağlık ortamını gericiliğe teslim etmek anlamına gelmektedir. Üniversitelerimizin bilimsel düzeyini artırmaya ya da Türkiye’de sağlığın geliştirilmesine hiçbir yararı bulunmayan bu uygulamaları kabul etmiyoruz.

Bilinmelidir ki bu ülkede öğrencisiyle, öğretim elemanlarıyla, sağlık emekçileriyle, işçisiyle, yoksuluyla, köylüsüyle özgürlükleri için demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi partileriyle örgütlü mücadeleyi yürüten, asla teslim olmayacak milyonlar yaşamaya devam ediyor. Her türlü sansüre karşın, sesimizi hem birbirimizle hem de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Unutulmamalıdır ki, üniversite öğrencilerinin özgürlüğü de öncelikle üniversiteye ulaşmadaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasıyla başlayıp, eğitim vb. nedenle alınan harç ve her türlü parasal ödemenin kaldırılmasıyla birlikte, bütün öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım, sosyal ve kültürel faaliyetler vb. gereksinimlerinin parasız ve kamusal olarak karşılanması ile sağlanabilir. Üniversite öğrenciliği bu uygulama ile temel alandaki eşitsizliklerin yok edilmesinden sonra özgürleşebilir. Toplum özgür değilse, öğretim elemanları, öğretim elemanları özgür değilse öğrenciler özgür olamazlar.

Türk Tabipleri Birliği ve Antalya Tabip Odası olarak, Antalya Tabip Odası üyemiz Doç. Dr. İlker Belek’e yönelik saldırıları ve hukuk dışı uygulamaları kınıyor, YÖK ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nü yaptıkları yanlışı bir an önce düzeltmeye davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Antalya Tabip Odası