Şifremi Unuttum

4. Ultrasonografi Eşliğinde ve Serviste Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu (22 Haziran 2012, İzmir) Raporu

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ BAŞKANLIĞI’NA

Derneğimizin Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) adına organizasyonunu üstlendiğimiz 4. Ultrasonografi Eşliğinde ve Serviste Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu 22 Haziran 2012 tarihinde İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde gerçekleştirildi.

Kurs programımız saat 09.00’da İzmir Sağlık İl Müdür Yardımcısı Dr. Şenol SARIAVCI, Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Bülent ALBAYRAK, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY ve Doç. Dr. Şükran KÖSE’nin hastanemiz konferans salonunda yaptıkları açılış konuşmaları ile başladı.

Kursun sabah programı Uzm. Dr. Sabri ATALAY’ın “Karaciğer Biyopsisi” konulu sunumuyla devam etti. Bu sunumda katılımcılar biyopsinin tarihçesi, ne amaçla ve nasıl yapıldığı, hazırlık aşamaları ve olası komplikasyonları konusunda bilgilendirildi. Böylece uygulama öncesinde kuramsal bir hazırlık gerçekleştirildi.

Daha sonra katılan üyelerimiz sekizer kişilik üç gruba ayrılarak kursun uygulama bölümüne geçildi. Her üç grup, önce ultrasonografik olarak işaretlenmiş üç hastada kör biyopsi, sonra da üç hastada ultrasonografi eşliğinde olmak üzere toplam altı karaciğer biyopsisi uygulamasını canlı olarak izlediler. Kör biyopsi uygulamaları Uzm. Dr. Ayhan GÖZAYDIN, ultrasonografi eşliğindeki biyopsi uygulamaları ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÜLCÜ tarafından gerçekleştirildi. Biyopsi uygulamaları sırasında uygulayıcılar hastanın biyopsiye hazırlanmasından biyopsi öncesi kontrol listesine, oluşabilecek olası komplikasyonlardan  biyopsi iğnelerine kadar pratik bilgiler verdiler ve kendi deneyimlerini aktarma olanağı buldular. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÜLCÜ, kliniğimiz seminer salonunda yaklaşık 15 dakikalık bir sunum da yaptı. Biyopsinin gerçekleştirildiği salonda katılımcılar hayvan karaciğeri üzerinde biyopsi iğnelerini deneme fırsatı buldular. Diğer iki grupta yer alan katılımcılar ise bu sırada konferans salonunda daha önce VHÇG tarafından düzenlenen biyopsi kursuna ait video görüntülerini izlediler.

Verilen öğle yemeğinden sonra kursun ikinci aşamasına geçildi. Önce Doç. Dr. Murat SAYAN tarafından HBV’de İlaç Direncinin Halk Sağlığı Üzerine Etkisi  konulu sunum gerçekleştirildi. Bunu Doç. Dr. Orhan YILDIZ’ın Hepatit B ve Prof. Dr. Celal AYAZ’ın Hepatit C olgularının interaktif sunumu izledi.  Öğleden sonraki son sunum ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Funda YILMAZ tarafından gerçekleştirildi. Bu sunumda patoloji preparatları eşliğinde hepatitlere ait karaciğer patolojilerinin evrelendirme ve derecelendirmesi ve değişik sınıflama yöntemleri arasındaki farklılıklar ayrıntılı bir şekilde sunuldu.

Kapanış konuşmalarının ardından önce eğitimci hocalarımıza teşekkür belgeleri, sonra da  kursa Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, İzmir, Karaman, Manisa, Muğla ve Samsun’dan katılan 10 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve 14 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Asistanı toplam 24 katılımcıya sertifikaları sunuldu. Toplu fotoğraf çekimiyle kursumuzun bilimsel aşaması tamamlanmış oldu. Kursumuzun sosyal programında ise sıcak ve samimi bir ortamda bir akşam yemeği yendi.

Kursun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Klimik Derneği Yönetim Kuruluna ve VHÇG Yürütme Kuruluna, eğitici hocalarımıza, değerli katılımcılara, ulaşım ve konaklama desteği veren Gilead firmasına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla.

Uzm. Dr. Sabri ATALAY                                                                                 Uzm. Dr. Gürsel ERSAN

Doç. Dr. Şükran KÖSE

DSC00512_rev DSC00470_rev DSC00485_rev DSC00492_Rev DSC00509_rev