Şifremi Unuttum

TTB’den 21 Aralık 2011’de ‘Sağlıkçılar Meclise’ Çağrısı

Kimden: Türk Tabipleri Birligi <ttbbulten@ttb.org.tr>
Tarih: 6 Aralık 2011 10:59
Konu: 21 Aralık 2011 günü sağlıkçılar meclise gideceğinden aciller dışında sağlık hizmeti sunulamayacak
Kime: klimik@klimik.org.tr

1686/2011                                                                                                                                                                                     06/12/2011
 

Sayın Prof. Dr. Haluk Eraksoy

Türk Klinik Mikrobiyololoji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı

Hep birlikte içinde yaşıyoruz, o nedenle sağlık ortamımızı ve hekimler açısından durumu ne tanımlamaya ne de yorumlarımızı paylaşmaya gerek duyuyorum. 12 Haziran seçimleri sonrası ardı ardına çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’lerle tablo iyice “berraklaştı”, dikilen elbise herkesçe anlaşıldı.

Özellikle 2 Kasım 2011 tarihli KHK’nin özü TTB yasasının 1. maddesinden çıkartılan bir cümlede somutlandı: “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak”. Kısacası bu KHK ile amaçlanan sağlık hizmetlerinin toplum ve birey yararına yapılmasına artık bütünüyle son vermek!

Bu durumun can sıkıcı olduğunu kabul etmemek olanaksız, tıpkı kabul etmemizin de olanaksız olduğu gibi.

2011 baharında yükselttiğimiz itiraz sesimiz duyulmadı. Ama ÇokSesTekYürek olarak oluşturduğumuz birliktelik hepimize moral verdi.

Türk Tabipleri Birliği olarak 12 Kasım 2011 tarihinde -sizlerin de katılımıyla- toplanan Hekim Meclisi ile bu süreci büyüterek sürdürme kararlılığımızı ifade ettik. İzleyen günlerde yapılan temaslarla ekteki basın açıklamasında dile getirilen faaliyet programı oluşturuldu. Açıklamadan da anlaşılacağı gibi bu başta hekim ve sağlıkçılara olmak üzere bir çağrı: Hadi gel, senin zamanın artık!

21 Aralık 2011 günü sağlıkçılar meclise gideceğinden aciller dışında sağlık hizmeti sunulamayacak.

Bu adımı takiben hep birlikte şekillendireceğimiz süreçte birbirimizden kuvvet alarak ilerleyeceğiz.

Tarafınızdan değerlendirilerek olabilen en etkin katılımın sağlanacağı düşüncesiyle ve 2012’ye hepimize moral verecek bir şekilde girmenin elimizde olduğunu hatırlatarak saygılar sunarım.

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Başkanı
 
Ekler:
Ek 1: 1 Aralık 2011 tarihli basın açıklaması metni
Ek 2: 21 Aralık eylemi ile ilgili meslek örgütü, sendika, dernek vb. iletilen yazı

EK 1:

01.12.2011

BASIN AÇIKLAMASI

21 Aralık

Her işin başı sağlık, deriz. İşte bizler, diş hekimi, eczacısı, radyoloji teknisyeni, laborantı, çevre sağlığı teknisyeni, hemşiresi, hekimi, sosyal hizmet çalışanıyla; onların meslek örgütü, sendikası, derneğiyle buradayız. Yani her işin başı sağlık dediğimiz "işin başındakileriz”.

Bu yıl 13 Mart mitingi öncesi böyle söylemiştik. Bizi görün, duyun, demiştik.

Olmadı, daha ötesi artık gözleri kendilerinden başka kimseyi görmez, kulakları ulus ötesi tekellerinkinden başka hiçbir sesi duymaz, vicdanları sızlamaz oldu. Öyle ki artık TBMM de devre dışı.

Başka yol kalmadı: Sağlıkçı olmanın verdiği sakinlik ama gecikmeksizin davranma, hiçbir zaman ümidini yitirmeden yaşamın/sağlığın kazanması için umutla uğraşma,  yıllar boyunca insanların acılarına, en sıkıntılı anlarına tanık olmanın verdiği sabır, sevgi dolu yüreğimizle; kendimize, mesleğimize, çocuklarımıza, ülkemize, insanlarımıza, hastalarımıza duyduğumuz sorumlulukla iş başa düştü.

Mademki bize, mademki TBMM’dekilere bile sorulmuyor; çok değil bir ay sonra, Ocak’ta yeşil kartlar bile iptal oluyor, “cepten daha fazla cepten ver” deniyor, sosyal hizmet alanı tasfiye ediliyor; biz çalışanlara taşeronluk, zincir kuruluşların parçası/çalışanı olmak dayatılıyor, hastaneler CEO’lara teslim ediliyor…

Anlaşıldı bu “akıllardan”, bu icraatlardan kurtulmanın zamanı geldi geçiyor, mücadele etmek gerekiyor! Taleplerimiz belli: KHK’nın çekilerek kamu-özel bütün sağlık çalışanları için güvenceli iş, güvenceli gelir, sağlıklı ortamlarda ve şiddete uğramadan insanca çalışma ve yaşama ile mesleğimizi bağımsızca (performans, ciro baskısı, SUT vb.) yapabilme koşullarının sağlanması.  Elbette bütün taleplerin başında halkın, hepimizin sağlık hakkı geliyor.

Bizim mücadelemiz Hükümetinkine benzemez: baskı, zulüm, sürgün, tayin, gaz bombası, copla verilmez. Bizimki hak hukukla, kendini ve yüreğini ortaya koymakla, kararlı olmakla, yanındakinin elini tutarak alınan ve üretimden gelen güçle, halaylarla horonlarla, türkülerle, şarkılarla, verilir.

O nedenle ilk iş olarak Sağlık Hakkı Meclislerimizi kurmaya karar verdik!

Hekim meclisi olacak, sağlıkçılar meclisi olacak ve illaki Sağlık Hakkı Meclisleri olacak.

Başlıyoruz 21 Aralık’ta.

En uzun gecede, en kısa günde, karanlığın en koyu, ışığın en az olduğu anda başlıyoruz. Günü uzatmak, aydınlığı arttırmak elimizde.

Başaracağız, inanıyoruz, biliyoruz.

Gerekirse süresiz grev yapacak bir kararlılıkla Meclisleri oluşturacak, kürsüleri kuracağız.

21 Aralık’ta herkesi bekliyoruz.

Bildiğimizi çok daha yüksek sesle, hep birlikte, herkesle paylaşacağız. Bunu yaparken bugüne dek olan eksiklerimizi de gözden geçirip düzelteceğiz, bu sağlıksız gidişin parçası olmayacağız. Taleplerimizi dile getireceğiz, ısrarla takipçisi olacağız.

Kimler düzenliyor/yapıyor bu çağrıyı?

Adı üstünde, sağlıkçılar. Şu ana kadar davette yer alalım diyenlerin (“biz de varız” diyene açık olmak üzere) adları aşağıda yer alıyor:

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Diyetisyenler Derneği.

Kimler katılacak?

Meclis ve kürsü bu kurumların üyeleri başta olmak üzere sağlık alanında çalışan, eğitim alan herkese açık. Çocuklarını bin bir emekle, fedakarlıkla nasıl yetiştirdiklerini bilen anne-babalara,  çalışanların çocuklarına ve elbette halkımıza, TBMM’de sorulmadığı için görüşünü ifade edememiş olan vekillere, partilere, üyelerine, temsilcilerine.

Nasıl olacak?

Gerçek anlamda bir “Meclis açılışı olsun” istiyoruz; coşkulu, içten, sahiplenen, kendine ait hisseden. Yıllardır beyazı kirletenlere, akla karayı karıştıranlara inat beyaz Meclis, beyaz kürsü olsun! Her ildeki Sağlıkçılar Meclisi o ilde nerede açılış yapılacak, kürsü kurulacak karar verip duyursun. Hastanede/hastanelerde mi, şehrin merkezinde mi, kararlaştırsın, bildirsin.

Nasıl gidilecek?

21 Aralık günü bütün sağlıkçıların katılımına imkan vermek için aciller dışında sağlık hizmeti sunulamayacak, önlemler tarafımızdan alınacak. Sağlıkçılar belirlenen yerlerde, hastanelerinde vb. program üzere toplanacak.

Hazırlıklar nasıl olacak?

İllerde oluşturulan meclisler başta olmak üzere şu andan başlayarak herkese, hastalarımıza, basına, siyasi partilere, meslek örgütlerine, sendikalara 21 Aralık’ta sağlık hakkı için birlikte olma davetimiz duyurulacak, katkı, katılımları istenecek.

Meclise, “açılış törenlerine” örgütler nasıl katılabilir?

Elbette örgütler, kurumlar adlarını yazan bir pankartlarını taşıyabilirler. Ancak farklı renk oluşturacak flama, bayrak, pankart olmasın, sağlıkla ilgili dövizleriyle katılsınlar istiyoruz.

Uyaralım!

Önümüzdeki günlerde bu görevin yaratacağı heyecanı/birlikteliği baltalamak için birbirimize, kurumlarımıza/örgütlerimize yönelik çeşitli “haberlere”, engellemelere uğrayabiliriz. Bütün bunları aşan bir dayanışma ve birliktelik, sağduyu ile süreci başarıyla sürdüreceğimize eminiz.

En uzun gecede, en kısa günde, karanlığın en koyu,  ışığın en az olduğu anda başlıyoruz.

Aydınlığı arttırmak için.

Hepimize kolay gelsin.

Çağrı yapan kurumlar adına TTB MK Başkanı Dr. Eriş BİLALOĞLU

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER)

Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ)

Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD)

Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER)

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Türk Hemşireler Derneği (THD)

Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD)


EK 2:
 

1685/2011                                                                                                                  05.12.2011

SAYIN

Bu mektubu size sağlık hizmetini sunanlar yani işin “mutfağındakiler” olarak (ama aynı zamanda kendimizi sizlerin yerine de koyarak, bir hasta/hasta yakını olarak da) yazıyoruz. Sağlıkta işler iyi gitmiyor!

Ocak 2012 tarihinde GSS’nin bütünüyle yürürlüğe girmesiyle geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar prim ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya kalacak, ödeyemeyenler “suçlu” konuma düşeceklerdir. Biliyoruz ki Türkiye’de bu durumda olan insan sayısı milyonlarca. Hizmet esnasında cepten harcamaların sürekli artması ise cabası.

Öte yandan sağlık alanında Hükümet tarafından çok sayıda düzenleme yapıldı; ne yazık ki bunlar KHK’ler aracılığıyla TBMM’de bile görüşülmeden “kanunlaştırıldı” ve yürürlüğe konuldu.

Ekteki basın açıklamasında adları yer alan kurumlarla birlikte sağlık hakkının, sağlık çalışanları ve bu hizmetten yararlanmak durumunda olanlarla birlikte savunulmasını önemsemekte ve gerek yapılanların hukuksuzluğuna, anti demokratikliğine dikkat çekmek ve gerekse de taleplerimizi dile getirmek üzere bir süreci başlatma kararı verdik.

Basın açıklamasında da dile getirildiği gibi 21 Aralık 2011 tarihinde Türkiye ölçeğinde Sağlık Hakkı Meclisleri kurulacak olup aciller dışında sağlık hizmeti sunulamayacaktır. Bu amaçla, uygun bulduğunuz takdirde

-21 Aralık etkinliğimizin merkezi ve yerel birimlerinize (odalarınıza/şubelerinize/ temsilciliklerinize), kurumuzun sahip olduğu bütün iletişim olanakları ile (web sayfası, mesaj, e-mail, yazılı materyaller, periyodik yayınlarınız vb.) duyurulmasını,

-21 Aralık 2011 öncesi kamuoyuna görüş, katılım ve desteklerinizi ifade eden basın toplantısı/açıklamaları yapmanızı bekliyoruz.

Kuşkusuz 21 Aralık günü aciller dışında sağlık hizmeti almak üzere sağlık kuruluşlarına başvurmamanızın yanı sıra illerde duyurulacak Sağlık Hakkı Meclisi etkinliklerimize temsilcileriniz ve üyelerinizle doğrudan gelerek katılmanız bizleri yüreklendirecek olup sağlık hakkı mücadelesinin ortaklaştırılmasını kuvvetlendirecektir.

Taleplerimizin gerçekleşmesi için (harcayacağımız çabalara rağmen sonuç alamadığımız takdirde) 2012 içerisinde gerekirse süresiz g(ö)rev kararlılığıyla yürütülecek olan süreçte  sizlerin destekleri/yer alması çok önemlidir

Tarafınızdan değerlendirileceği ve katkı sunulacağı düşüncesiyle şimdiden teşekkür eder, sağlık hakkı mücadelesinde sonuç alma inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

 

Çağrı yapan kurumlar adına

TTB Merkez Konseyi Başkanı

Dr. Eriş BİLALOĞLU

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD)