Şifremi Unuttum

2. Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu 21 Ekim 2011’de Kayseri’de Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU
 
Derneğimizin  Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) tarafından 21 Ekim 2011 Cuma günü  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “2. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu” düzenlenmiştir. Kurs programı ve katılım koşulları aşağıda belirtilmiştir.
 
Saygılarımızla.
 
Klimik Derneği Yönetim Kurulu
 
2. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU
 
9.00-9.15                Açılış
Prof. Dr. Bilgehan AYGEN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 
9.15-11.30              Ultrasonografi eşliğinde karaciğer biyopsisi: teorik bilgi ve uygulama
Prof. Dr. Nevzat ÖZCAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyodiyagnostik Anabilim Dalı
 
11.30-12.00            Karaciğer biyopsisi: teorik bilgi ve uygulama
Doç. Dr. Orhan YILDIZ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 
12.00- 13.00           Öğle Yemeği
 
13.00-13.30            Kronik viral hepatitlerin moleküler tanısı
Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
   
13.30-14.00            Kronik viral hepatitlerin tanısında karaciğer biyopsilerinin derecelendirilmesi ve
evrelendirilmesi
Doç. Dr. Kemal DENİZ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı
   
14.00-15.30           Patoloji yorumları ile kronik hepatit B olguları
 
Doç. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Kemal DENİZ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı
 
 
15.30-16.00            Kahve Molası
 
16.00-17.30            Patoloji yorumları ile kronik hepatit C olguları
 
Prof. Dr. Sıla AKHAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Kemal DENİZ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı
 
  
KATILIM KOŞULLARI
 
1. Kursa başvurmak için Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmak gerekmektedir.
 
2. Kurs, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına ve uzmanlık öğrencilerine yöneliktir. 
 
3. Kursa 20 katılımcı kabul edilecektir. 
 
4. Başvurular değerlendirilirken başvuru tarihi esas alınacaktır. 
 
5. Son başvuru tarihi 10 Ekim 2011’dir.
 
6. Başvuruların 20’yi geçmesi durumunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına öncelik tanınacaktır.
 
7. Kurs, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.
 
8. Başvuru sahiplerinin üye ödenti borcu olmaması gerekmektedir.
 
9. Kursa katılım ücretsizdir.
 
10. Gereksinim duyan katılımcıların ulaşım giderleri karşılanacaktır.
 
11. Konaklamak zorunda olan katılımcılar otelde konaklayabilecektir.
 
 
 
2. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU
(21 Ekim 2011, Kayseri)
 
BAŞVURU FORMU
 
Başvuru adresi:baygen@erciyes.edu.tr ve klimik@klimik.org.tr
 
Lütfen, ulaşım ve konaklama isteyip istemediğinizi ve asistansanız kaçıncı eğitim yılınızda olduğunuzla birlikte aşağıdaki iletişim bilgilerinizi belirtiniz.
ADI SOYADI:
UNVANI:
KURUMU:
GSM:
E-POSTA:
ULAŞIM (istenirse):
KONAKLAMA (istenirse):