Şifremi Unuttum

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 13. Olagan Genel Kurul Toplantısı

 

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

 

Sayı: 12-728

 

1 Mart 2011

 

Sayın Üyemiz,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2011 Perşembe günü saat 16.00’da Dernek Merkezinde; bu toplantıda  yeterli çoğunluk sağlanamazsa 25 Mart 2011 Cuma günü saat 14.50’de Starlight Convention Center, Manavgat-Antalya’da yapılacaktır. Dernek Tüzüğü Madde 13.1’e göre ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. Bu nedenle ödenti borcu olan üyelerin borçlarını en geç Genel Kurul toplantı gününde ödemesi gerekmektedir. Gündem aşağıda belirtilmiştir. Katılımınızı rica ederiz.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

Gündem:

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Genel Kurul Divanı’nın seçimi
  3. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerinin okunması
  4. Denetim Kurulu’nun Denetim Raporu’nun okunması
  5. Yönetim Kurulunun  ibrası
  6. Tasarı Bütçe’nin okunması ve kabulü
  7. Yeni Yönetim, Denetim, Onur ve Etik Kurullarının seçimi
  8. Giriş ödentisi ve yıllık ödentinin onaylanması
  9. Yönetim Kuruluna taşınmaz mal edinme konusunda yetki verilmesi
  10. Dilekler ve kapanış