Şifremi Unuttum

TTB’den “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nda Hekimlerin Dikkatine!

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU
 
1219 sayılı yasanın Ek Madde 12 gereğince yürürlüğe girecek olan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS)’nın  usul ve esasları 21 Temmuz 2010’da Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Sağlık Bakanlığı’nın, hekimlerin bu sigortayı 30 Temmuz 2010’a değin yaptırmak zorunda olduklarına; yaptırmazlarsa  5 000  TL idari para cezası verileceğine ilişkin  21 Temmuz 2010’daki açıklamasına karşılık, Türk Tabipleri Birliği bugün bir açıklama yayımladı.
 
Kamu sağlık kuruluşlarında ortaya çıkan tıbbi zararların kamusal bir kurum aracılığı ile karşılanmasını ısrarla savunduğunu belirten ve önümüzdeki dönemde çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştıracağını duyuran TTB’nin açıklamasına ulaşmak için [tıklayınız].
 
Saygılarımızla.
 
Klimik Derneği Yönetim Kurulu