Şifremi Unuttum

KLİMİK 2003 XI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ve İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 30 Mart – 3 Nisan 2003 tarihlerinde İstanbul’da Yapıldı

“XI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ve İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ” 30 Mart – 3 Nisan 2003 tarihlerinde İstanbul’da Grand Cevahir Kongre Merkezi’nde yapılmıştır.
Kongre açılışında Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK(Kongre Genel Sekreteri), Prof. Dr. Haluk Vahaboğlu(Kongre Başkanı), Prof. Dr. Haluk ERAKSOY(KLİMİK Derneği Başkanı), Prof. Dr. Özdem ANĞ(Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı), Prof. Dr. Yıldırım AKTUĞLU(Kongre Onursal Başkanı), Prof. Dr. Kaya KILIÇTURGAY(Kongre Onursal Başkanı), Prof. Dr. Erman TUNCER(İstanbul İl Sağlık Müdürü), Prof. Dr. Can GÖKDOĞAN(İstanbul Üniversitesi Rektör Temsilcisi), Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR(Sağlık Bakanlığı Müsteşarı) birer konuşma yapmıştır.
Kongre baştan sona ONLINE olarak gerçekleştirilmiştir.
Kongreye 706 kişi kayıt yaptırarak katılmıştır(544 uzman, 146 asistan, 16 hemşire).
Kongrede 3 konferans, 31 oturum, 4 birlikte tartışalım oturumu yapılmıştır. Ayrıca üç ayrı oturumda 7 olgu interaktif olarak tartışılmıştır. Oturumlarda 170 bilim adamı ve yetkili katılmıştır.
Kongrede 5 uydu sempozyuma yer verilmiştir
İnfeksiyon Hastalıklarının Radyolojik Tanısında Algoritma; İnfeksiyon Hastalıkları Hemşireliğinde Sorunlar; Asistan Gözüyle İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitimi; Ulusal ve uluslar arası bilimsel araştıma destek programları, burslar,ödüller; İnteraktif sorunlar ve çözümler konusundaki toplantılar kongrelerdeki oturumların sahasında ilk örnekleriydi.
Kongrede 22 si sözel olmak üzere 354 bildiri sunulmuştur. Tüm sözel ve poster sunuları katılımcılarla birlikte tartışılmıştır.
Kongrede 3 sözel ve 3 poster bildirisine ödül, 5 sözel ve 5 poster bildirisine mansiyon verilmiştir.
Kongrede telif eserler yazmış ve eserleri en az iki baskı yapmış 20 bilim adamına ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği’ne onur ödülü verilmiştir.
Ayrıca T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne dünya standartlarında ürettikleri Brucella antijenleri nedeniyle onur ödülü verilmiştir.
Kongre, Prof. Dr. Haluk VAHABOĞLU, Prof. Dr. Haluk ERAKSOY, Prof. Dr. Özdem ANĞ, Prof. Dr.Kaya KILIÇTURGAY’n kapanış konuşmalarıyla sona ermiştir.