Şifremi Unuttum

KLİMİK Derneği 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2003’de İstanbul’da Yapıldı. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Seçildi.

KLIMIK DERNEGİ’NDEN DUYURU


Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Genel Kurul Toplatısında


Yönetim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Haluk Eraksoy (İstanbul), Doç. Dr. Necla Tülek (Ankara), Prof. Dr. Celal Ayaz (Diyarbakır), Uzm. Dr. Taner Yıldırmak (İstanbul), Prof. Dr. Ayşe Yüce (Izmir), Uzm. Dr. Nur Benzonana (İstanbul), Uzm. Dr. Gönül Şengöz (İstanbul);


Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Doç. Dr. Halis Akalın (Bursa), Prof. Dr. Recep Öztürk (İstanbul), Uzm. Dr. Jale Aytaç (İstanbul) seçilmistir.


Yönetim Kurulu ilk toplantısında arasında işbölümü yaparak Prof. Dr. Haluk Eraksoy’un Başkan, Uzm. Dr. Taner Yıldırmak’ın Genel Sekreter, Uzm. Dr. Gönül Şengöz’ün Sayman olarak görev yapmasını kararlaştırmıştır.


Diğer ayrıntılar daha sonra bilgilerinize sunulacaktır.


Genel Kurul Toplantısı’na katılan ve katılamayan tüm üyelerimize verdikleri destek ve gösterdikleri güvenden dolayı içtenlikle teşekkür ederiz.


Saygılarımızla.


Klimik Derneği 9. Dönem Yönetim Kurulu.