Haber

Bir Meta-analiz Çalışmasına Göre COVID-19’un Dokuzuncu Gününden Sonra Virus Bulaşmıyor

Geçtiğimiz günlerde (19 Kasım 2020) yayımlanan bir meta-analiz çalışmasının sonuçlarına göre, çalışmaya dahil edilen hiçbir araştırmada hastalığın dokuzuncu gününden sonra canlı yeni koronavirus (SARS-CoV-2) tespit edilmedi.

Çeşitli vücut sıvılarında SARS-CoV-2’nin viral yük dinamiklerini, viral RNA atılım süresini ve canlı virus atılımını tanımlamayı ve SARS-CoV-2 , SARS-CoV ve MERS-CoV’un viral dinamiklerini karşılaştırmayı amaçlayan çalışmaya, SARS-CoV-2 ile ilgili 79 çalışma (5340 kişi), SARS-CoV ile ilgili sekiz çalışma (1858 kişi) ve MERS-CoV ile ilgili 11 çalışma (799 kişi) dahil edildi

SARS-CoV-2’de ortalama RNA atılımı süresinin üst solunum yolunda 17 gün, alt solunum yolunda 14.6 gün, dışkıda 17.2 gün ve serum örneklerinde 16.6 gün olduğu bulundu. Ortalama SARS-CoV-2 atılım süresinin yaşla pozitif ilişkili olduğu tespit edildi.

Solunum yolu ve dışkı örneklerinde yeni koronavirusun RNA atılımı uzun sürebilse de, meta-analize dahil edilen hiçbir çalışmada hastalığın dokuzuncu gününden sonra canlı virus tespit edilmedi. SARS-CoV-2 viral yükünün hastalığın ilk haftasında zirve yaptığı saptandı.

Araştırmacılar, olguların erken tespiti ve izolasyonunun yanısıra, hastalık spektrumu ve bulaşıcılık süresi hakkında toplumun eğitilmesinin SARS-CoV-2’nin etkili bir şekilde kontrol altına alınmasında önemli rol oynayacağını düşünüyorlar.

Makale İçin Tıklayınız

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Daha Fazla Haber