Skip links
Explore
Drag

Bilimsel Program

Kongre Öncesi Kurs 1

SOLİD ORGAN NAKLİ İNFEKSİYONLARINA YAKLAŞIM KURSU

Kongre Öncesi Kurs 2

KRONİK VİRAL HEPATİTLERDE TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI KURSU

Kongre Öncesi Kurs 3

KLİMİK AŞI KURSU

Kongre Öncesi Kurs 4

UYGULAMALI TEMEL BİYOİSTATİSTİK KURSU

KLMİK 2022
Bilimsel Program: 9-12 Mart 2022

Programı görmek için tıklayınız

AIDS: Tedavide Yeni Gelişmeler

Antibiyotik Duyarlılık Testleri

Antimikrobiyallerin Kullanımının İyileştirilmesi ve İzlenmesi

Antiviral Tedavi

Besin Kaynaklı İnfeksiyonlar

Bölgemizi Tehdit Eden İnfeksiyonlar

Çok İlaca Dirençli Patojenler ve İnfeksiyon Kontrolü

Diyabetik Ayak İnfeksiyonları

Febril Nötropenik Hasta ve Yönetimi

Genito-Üriner Sistem İnfeksiyonları

Grip ve Viral Solunum Yolu İnfeksiyonları

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi

İntraabdominal İnfeksiyonlar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlar: Tanı ve Tedavi

Klinik Mikrobiyolojide Yeni Teknolojiler ve Hızlı Yöntemler

Komplike Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları

Kronik Hepatitler: Tanı ve Tedavide Güncel Durum

Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları

Mikobakteri İnfeksiyonları: Tanı ve Tedavide Gelişmeler

Özel Konak İnfeksiyonları

Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar

Febril Nötropenik Hasta ve Yönetimi

Sepsis ve Kan Dolaşımı İnfeksiyonları

Seyahat ve İnfeksiyon

Tanı ve Tedavi Kılavuzlarının Kullanılması: Ne Zaman? Nasıl?

Toplum Kökenli Pnömoniler: Tanı ve Tedavi

Viral Kanamalı Ateşler: Eski ve Yeni Tehditler

Yabancı Cisim İnfeksiyonları

Yaşlılıkta İnfeksiyonlar

Yeni Antimikrobiyaller

Yeni Aşılar ve Erişkin Bağışıklama Stratejileri

Yeni Tanımlanan Patojenler

Yoğun Bakım Birimi İnfeksiyonları

Zoonozlar