Haber

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu Hakkında Açıklama

Bizler bilgimizi, bilimsel kanıtları, deneyimlerimizi paylaşıyoruz, kararları idareciler alıyor.

Bilimin ışığında toplumsal sorumluluğumuz

Son günlerde gerek kamuoyunda gerekse bilim camiasında Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun kararları, işleyişi ve üyeleri ile ilgili ciddi eleştiri ve kaygıların dile getirildiğine tanık olmaktayız. Öncelikle, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak, bilimin özgür düşünce ve tartışma ortamında gelişebilen bir faaliyet olduğunun bilincinde olarak bu tartışmaları değerli bulduğumuzu belirtmek isteriz. Farklı önerilerin bilimsel bir zeminde değerlendirilip topluma yararlı bilgiler olarak kullanılabilmesi için görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmayı önemli buluyoruz.

Rehberimiz bilimdir.

Pandemiler hepimizin yaşayarak gördüğü gibi son derece hızlı ilerleyen, bütün toplumları ve tüm bireylerin sağlığını tehdit eden, bilimsel yaklaşımla hızlı ve doğru müdahaleler yapılmazsa çok sayıda ölüme neden olan salgınlardır. Pandeminin sağlık açısından yıkıcı etkileri başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesiyle en aza indirilebilir.

Derneğimiz baştan beri bu bilinçle hareket etmiş, bütün çalışmalarını bu temel ilkelerle hayata geçirmiştir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı çalışmalarında bir yandan Türkiye’nin dört bir yanında farklı birimlerde ve her zaman en ön safta çalışan, sayıları 2000’i aşan infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı üyemizle kritik hekim gücü olarak yer alırken, diğer yandan bilimsel gelişmeler konusunda bu alanın önde gelen bir odağı olarak bilgi ve birikimimizle çeşitli kurullarda danışmanlık yaparak destek vermeye çalıştık.

Bu desteğe devam etme konusunda kararlıyız. Bunun ülkemize, insanlarımıza ve sağlık çalışanlarına karşı sorumluluğumuz olduğunu düşünmekteyiz.

Bilimsel Danışma Kurulu, öneriler sunan bir danışma kuruludur, icra kurulu değildir.

Sağlık Bakanlığı’nın yerinde bir kararla oluşturmuş olduğu Bilimsel Danışma Kurulu’nda görev alan dernek başkanımız Prof. Dr. Alpay Azap ve dernek genel sekreterimiz Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da bu sorumluluk ve bilinçle hareket etmekte ve kendi birikimlerinin yanı sıra derneğimizin birikimini de salgın hastalıkla en iyi şekilde mücadele edilebilmesi için yansıtmaya çalışmaktadır.

Ancak infeksiyon etkeninin yeni olmasından ve bilimsel çalışmalardaki çelişkili bulgulardan da kaynaklanan nedenlerle Bilimsel Danışma Kurulu içinde yer alan değerli bilim insanları arasında her konuda fikir birliği olmadığını görmekteyiz. Ayrıca fikir birliği olsun veya olmasın kurulda dile getirilen önerilerin hayata geçirilip geçirilmemesi konusunun salgın yönetiminden birinci derecede sorumlu olan idari makamların yetkisinde olduğu unutulmamalıdır.

Salgını yöneten makamlar salgının tıbbi boyutunun yanı sıra sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarını dikkate alarak bu önerileri uygulama veya uygulamama yolunu seçmektedirler. İdari makamların bu şekilde yetki kullanması, sorumluluğu taşıyor olmaları nedeniyle doğaldır ve elbette ki yapılan uygulamalar eleştirilere de açık olmalıdır. Nitekim derneğimiz ülkemizde salgınla ilgili uygulamalara yönelik eleştiri ve önerilerini, bilimsel veriler ışığında hazırladığı görüş ve raporlarla hem Sağlık Bakanlığı’na iletmiş hem de değişik zamanlarda farklı platformlardan üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşmıştır.

Bilimsel raporlarımız

Derneğimiz, hem vatandaşlarımızın hem de hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarının sağlığı ve esenliği için bu tutumunu sürdürmeye, bilimsel raporlar ve görüşler ile pandemi mücadelesine katkı sunmaya devam edecektir. Derneğimizin hazırladığı bazı görüş ve raporların bağlantıları aşağıda sunulmuştur, koronavirus konusunda hazırladığımız tüm görüş ve raporlara  www.klimik.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Derneğimiz bu görüş ve raporları oluşturmanın yanı sıra COVID-19 salgını ile ilgili bilimsel bilginin sahada çalışmakta olan üyelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına ulaştırılabilmesi adına pandemi dönemi boyunca bazen haftada iki kez olmak üzere 49 çevrim içi bilimsel toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar ile Covid-19 konusunda önemli bir birikimin oluşması ve hastaların en güncel bilimsel bilgiler ışığında yönetilmesi sağlanmıştır.

Akılcıyız, iyimseriz

Pandeminin tüm dünyada hız kazandığı, pek çok ülkede pandemiyi kontrol altına almada zorlanıldığı bu günlerde insana ve bilimin gücüne olan inancımızı koruduğumuzu, toplum olarak ortak mücadeleyle pandemiye karşı savaşı kazanabileceğimizden şüphe duymadığımızı bu amaçla bütün gücümüzü seferber etmiş olduğumuzu, bilim ve sağlıkla geçireceğimiz günlerin yakın olduğunu düşündüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Mehtap AYDIN
Üye
Prof. Dr. Gökhan AYGÜN
Sayman
Prof. Dr. Alpay AZAP
Başkan
Prof. Dr. Neşe DEMİRTÜRK
Üye
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Üye
Prof. Dr. Bülent ERTUĞRUL
Üye
Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ
Üye
Doç. Dr. Süda TEKİN
Üye
Prof. Dr. Serap ŞİMŞEK-YAVUZ
Genel Sekreter

 

23 Kasım 2020

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nden COVID-19 Salgını Hakkında Açıklama

21 Eylül 2020

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin COVID-19 Tedavisinde Kullanılmakta Olan Antiviral İlaçlarla İlgili Bilimsel Görüşü

27 Ağustos 2020

COVID-19 Pandemisi Döneminde Pnömokok ve Grip Aşılarının Uygulama Gerekliliği Hakkında Bilgi Notu

21 Haziran 2020

SARS-CoV-2’nin Bulaşma Yolları, Konut ve İşyerlerinde Klimaların Kullanımı

8 Haziran 2020

COVID-19 Tedavisinde Hidroksiklorokin Kullanımı Konusunda KLİMİK Derneği Görüşü

21 Mart 2020

Klorokin ve Hidroksiklorokinin COVID-19 Hastalarında ve Hastalığın Profilaksisinde Kullanımı Konusunda KLİMİK Derneği Görüşü

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Daha Fazla Haber