KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU 10-12
EYLÜL 2021
HİLTON İSTANBUL
BOMONTİ HOTEL

HİBRİT SİMPOZYUM

A’dan Z’ye COVID-19’u ele alacağımız bu simpozyumu hibrit olarak düzenliyoruz. Çevrim içi katılım için gerekli bağlantı adresi, katılımcılarımızla daha sonra paylaşılacaktır.

BİLDİRİLER

Bildiri özetleri çevrim içi bildiri sistemiyle toplanacaktır. Bildiri son gönderim tarihi 15 Ağustos 2021’dir. Sadece çevrim içi sistem üzerinden gönderilen bildiriler dikkate alınacaktır.

KAYIT VE DANIŞMA

Kayıt masası simpozyum süresince Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de saat 07:30 – 22:00 arasında açık olacaktır. Kayıt yaptırmamış katılımcılar simpozyum merkezinde bulunan kayıt masasından kayıt yaptırabileceklerdir.

KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU

DAVET

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Hepimizin yakından takip ettiği üzere, 2019 yılının son günlerinde Çin’de ortaya çıkıp birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılan COVID-19 hastalığı toplumsal hayatta yarattığı büyük etkilerle devam ediyor. Teknolojik ilerlemenin ve iletişimin ulaştığı düzey, bilimsel üretimin hızla artmasını sağlıyor ve pandeminin tüm dünyada neredeyse dakikası dakikasına takip edilebilmesini kolaylaştırıyor. Ancak aynı zamanda, özellikle medyada ve sosyal medya platformlarında doğru olmayan bilgilerin de hızla yayıldığını ve çoğaldığını görüyoruz. Bu bilgi yığını içinden doğru olanlarını seçebilmek giderek zorlaşıyor. Üstelik bu durum sadece medya için geçerli değil. Hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmalar içinden de iyi planlanmış ve kaliteli çalışmaları seçebilmek, boşa zaman kaybetmeden en doğru bilgilere ulaşmak hepimizi çok zorluyor.

KLİMİK Derneği olarak bu zorluk içinde çalışmakta olan siz değerli üyelerimize yardımcı olabilmek adına, pandeminin başından beri düzenlediğimiz haftalık çevrim içi toplantılarla en güncel bilimsel bilgileri, verileri, deneyimleri paylaşmaya çalıştık. Pandeminin sonunun yaklaştığını umduğumuz bu günlerde, COVID-19 ile ilgili hem dünyada hem de ülkemizde biriken bilimsel verileri, bilgileri paylaşmak, hastalığı ve pandemiyi bu bilgiler ışığında ele alıp geleceğe yönelik dersler çıkarabilmek ve elbette kendi özgün bilimsel üretimlerimizi ve deneyimlerimizi paylaşabilmek için bir simpozyum düzenleme kararı aldık.

10-12 Eylül 2021’de düzenleyeceğimiz ve A’dan Z’ye COVID-19’u ele alacağımız bu simpozyum hibrit olarak planlanmakta. Dolayısıyla gelebilen üyelerimizle yüz yüze etkileşimde bulunma şansı da yakalayacağız. KLİMİK kongrelerini aratmayacak bir bilimsel şölen olmasını beklediğimiz simpozyumun ülkemizdeki bilim ortamına ve uzmanlık alanımıza önemli katkıda bulunacağını düşünüyoruz.

Simpozyum sırasında derneğimizin 18. Dönem kurullarının seçileceği genel kurulumuzu da gerçekleştireceğiz. Bu  genel  kurulu,  üyelerimizin  dernek  etkinlikleri  ile  ilgili  görüşlerini,  eleştiri  ve  katkılarını,  geleceğe ilişkin öngörü, istek ve beklentilerini dile getirecekleri çok önemli bir platform olarak görüyoruz. Sadece alanımızda değil ülkemiz tıp ortamında da çok önemli yeri olan derneğimiz, sizlerin katılımıyla belirlenecek yeni kurullarıyla bilim ve sağlık için daha büyük çalışmalar yapmak üzere yoluna devam edecektir. Hepinizi Olağan Genel Kurula katılmaya ve Derneğimizle ilgili görüşlerinizi paylaşmaya davet ediyoruz.

Bu yıl 35. yaşını kutlayan derneğimizin ulaştığı kurumsallık sizlerin büyük katkılarının ve sahiplenmenizin eseridir. Beş yıl önce 30. yılımızı kutlarken belirlediğimiz temel ilkelerimiz (cumhuriyet değerlerine bağlılık, bilimsellik, liyakat-yeterlilik, etik değerlere bağlılık ve bağımsızlık) halen tüm faaliyetlerimize yön vermektedir.

35. yılımızda bu ilkelere ek olarak önümüzdeki 5 yılda yapacağımız çalışmaları yönlendirecek yeni ilke ve hedefleri sizlerin katkılarıyla belirlemek istiyoruz. Simpozyumun ve genel kurul toplantısının, uzun zaman sonra yüz yüze gelebileceğimiz toplantılar olması itibariyle bu amaca da hizmet etmesini umuyoruz.

10-12 Eylül’de İstanbul’da görüşmek ümidiyle hepinize bilim ve sağlıkla geçireceğiniz mutlu yaz ayları diliyorum.

 

Prof. Dr. Alpay AZAP
Simpozyum Başkanı

KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU

DÜZENLEME KURULU

Başkan

Prof. Dr. Alpay AZAP

 

Genel Sekreter

Prof. Dr. Serap ŞİMŞEK-YAVUZ

 

Üyeler

Doç. Dr. Mehtap AYDIN
Prof. Dr. Gökhan AYGÜN
Prof. Dr. Neşe DEMİRTÜRK
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Prof. Dr. Bülent ERTUĞRUL
Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ
Doç. Dr. Süda TEKİN

KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU

ANA KONULAR

SARS-CoV-2 Özellikleri

COVID-19 Epidemiyolojisi

COVID-19 Risk Faktörleri

COVID-19’da Hastalığın Ağırlığının Değerlendirilmesi

COVID-19’un Antiviral Tedavisi

COVID-19’da Antikoagülan Tedavi

Sağlık Çalışanlarında COVID-19

COVID-19’un Toplumda Kontrolü

COVID-19’da Akılcı Antimikrobik Kullanımı

COVID-19’un Sekelleri

Ağır COVID-19 Olgularının İzlemi

COVID-19 Hastalarında Sekonder Mantar Infeksiyonları

SARS-CoV-2’nin Orijini

COVID-19’un Patogenezi

COVID-19 Klinik Bulguları

COVID-19 Tanısında Kullanılan Testler

COVID-19’da Antiinflamatuar ve Immunomodülatör Tedavileri

Hayvanlarda COVID-19

COVID-19 Aşıları

COVID-19’un Hastanelerde Kontrolü

COVID-19’un Komplikasyonları

Uzamış COVID-19

COVID-19 Hastalarında Nozokomiyal İnfeksiyonlar

KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU

KAYIT KONAKLAMA

KAYIT ÜCRETLERİ

YÜZ YÜZE / ÇEVRİM İÇİ

Uzman 2.500TL
Asistan 2.500TL
Firma Yetkilisi 2.500TL

– Ücret tablosu, çevrim içi simpozyum boyunca yapılacak toplantılara bir kişi için kayıt bedelini göstermektedir.

– Simpozyum kayıt ücreti; simpozyum oturumlarına katılım, kahve molaları, öğle yemeği, simpozyum çantası, yaka kartı, bilimsel program, katılım sertifikası, stand ve toplantı alanlarına girişi kapsamaktadır.

– Katılımcılar dilerlerse simpozyum otelinde yüz yüze dilerlerse uzaktan çevrim içi olarak toplantılara katılabilirler.

– Katılımcılar çevrim içi simpozyum boyunca web sitesindeki tüm oturumlara katılabilecektir.

– Web sitesinde yayımlanan tüm oturumlar kayıt altına alınacak ve simpozyum sonrasında da erişim sağlanacaktır.

– Sözlü ve poster bildiri sunumlarına sonradan erişim olanağı olacaktır.

– Simpozyuma aktif olarak katılan katılımcılara, katılım belgeleri e-postayla gönderilecektir.

– Ücretlere %18 KDV dahil değildir.

 

Sponsorluk ve Kayıt Ücretleri Banka Hesap Bilgileri

Hesap Adı: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği İktisadi İşletmesi
Banka: T. Garanti Bankası
Şube / Kodu: Elmadağ / 234
IBAN – TL: TR17 0006 2000 2340 0006 2979 40
IBAN – AVRO: TR91 0006 2000 2340 0009 0853 58
SWIFT : TGBATRISXXX

KONAKLAMA ÜCRETİ
Tek Kişilik Oda 3.250TL

– Konaklama ücretlerine 2 gece (10 Eylül 2021 giriş, 12 Eylül 2021 çıkış olmak üzere) oda kahvaltı ve simpozyum organizasyonu tarafından gerçekleştirilen aktiviteler dahildir.

–  2  geceden  az  konaklamalarda  2  gecelik  paket  ücreti  geçerli  olacaktır.  Belirtilen  tarih  aralığının  dışındaki konaklamalar için talep edilen gece sayısı kadar ücret alınacaktır.

– %8 KDV dahil değildir.

 

Konaklama Ücretleri Banka Hesap Bilgileri

Hesap Adı: Süer Turizm Tic. Ltd. Şti
Banka: Yapı Kredi Bankası Şube / Kodu   : Bakırköy / 018
IBAN – TL : TR40 0006 7010 0000 0084 4441 83
IBAN – AVRO : TR81 0006 7010 0000 0085 2760 93
SWIFT : YAPITRIS072

KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU

BİLİMSEL PROGRAM: 10-12 EYLÜL 2021

KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU

PANDEMİ ÖNLEMLERİ

KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU

ÖZET KİTABI

KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 15 Ağustos 2021

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 15 Ağustos 2021

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU’na bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında bulunan Online Bildiri Modülü Abstract Module aracılığı ile gönderilebilir. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir. Online başvuru formunun doldurulması süresince araştırmacı otomatik olarak, aşama aşama yönlendirilecektir. Güvenlik sebebi ile doldurulan bildiri formunun bir çıktısı alınarak saklanmalıdır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU‘nda bildiriler, sözel veya poster şeklinde sunulacaktır. Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.

Bildiri Değerlendirme Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi, Sözlü (Araştırma) veya Sözlü (Olgu) veya Poster (Araştırma) veya Poster(Olgu) belirtilmelidir

Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir:

 • SARS-CoV-2 Özellikleri
 • SARS-CoV-2’nin Orijini
 • COVID-19 Epidemiyolojisi
 • COVID-19’un Patogenezi
 • COVID-19 Risk Faktörleri
 • COVID-19 Klinik Bulguları
 • COVID-19’da Hastalığın Ağırlığının Değerlendirilmesi
 • COVID-19 Tanısında Kullanılan Testler
 • COVID-19’un Antiviral Tedavisi
 • COVID-19’da Antiinflamatuar ve Immunomodülatör Tedavileri
 • COVID-19’da Antikoagülan Tedavi
 • Hayvanlarda COVID-19
 • Sağlık Çalışanlarında COVID-19
 • COVID-19 Aşıları
 • COVID-19’un Toplumda Kontrolü
 • COVID-19’un Hastanelerde Kontrolü
 • COVID-19’da Akılcı Antimikrobik Kullanımı
 • COVID-19’un Komplikasyonları
 • COVID-19’un Sekelleri
 • Uzamış COVID-19
 • Ağır COVID-19 Olgularının İzlemi
 • COVID-19 Hastalarında Nozokomiyal İnfeksiyonlar
 • COVID-19 Hastalarında Sekonder Mantar Infeksiyonları
 • Diğer

 

Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).

Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

Bildiri özeti boşluklar dahil 3000 harfi geçmemelidir.

Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre ayrılmalı ve özet içerisinde bu başlıklar satırbaşlarına BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır.
Sözlü(Araştırma) ve Poster(Araştırma) Bildirileri :

 • GİRİŞ ve AMAÇ
 • YÖNTEM
 • BULGULAR
 • TARTIŞMA ve SONUÇ

Sözlü(Olgu) ve Poster(Olgu) Bildirileri :

 • AMAÇ
 • OLGU
 • SONUÇ

Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.

Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.

Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen (olgu sunumları hariç) çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirmeler internet üzerinden, araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

Gönderilmiş bildiri özetleri, aşağıda ana başlıkları verilmiş ölçütlere göre değerlendirilecektir:

 • AMAÇ (açık bir amaç belirlenmesi):Çalışmanın açık bir hipotezi, araştırma sorusu veya amacının olup olmaması
 • YÖNTEM (geçerli yöntemlerin kullanımı):Çalışmanın yönteminin belirtilmesi;belirtilen yöntemin, bu tip araştırmalar için geçerli bir yöntem olup olmadığı; araştırmanın eksiksiz ve sistematik olarak yapılıp yapılmadığı, uygun istatistiksel yöntemlerin kullanılıp kullanılmadığı.
 • ÖNEMİ (bilimsel katkı sağlaması):Çalışma sonuçlarının, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında var olan bir bilgi boşluğuna yanıt vermek, bir hastalığın gelişme sürecini anlamak, hastalığın tanı veya tedavisinde ilerlemelere yol açmak bakımından önemli olup olmadığı
 • SUNUMU (açık, doğru ve uygun ifade edilmesi):Başlığın ve özetin açık bir dille, özet yazım ve imla kurallarına uygun olarak, mantıklı ve çarpıcı bir biçimde yazılıp yazılmadığı

Kabul – Ret Yanıtları

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Kabul veya ret yanıtları 8 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.

Kabul Edilen Bildiriler İçin Sunum Detayları Sözel Sunumlar
Sözel sunumlar kongreye gönderilen bildiriler arasından Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından seçilecektir. Sözel sunumlar kongrenin ikinci ve üçüncü günlerinde programda belirtilen saatlerde toplam altı oturum olarak gerçekleştirilecektir. Her konuşmacı için ayrılan süre sunum için 8 dakika ve tartışma için 2 dakika olmak üzere 10 dakikadır.

Poster Sunumları
Poster sunumları Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde özel olarak ayrılmış bir alanda sergilenecektir. Kongrenin ikinci ve üçüncü günlerinde programda belirtilen saatlerde Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından seçilmiş posterlerin başında oturum yöneticilerinin başkanlığında “Poster Tartışması” yapılacaktır. Posterler 70 cm eninde 90 cm boyunda ve yazı büyüklüğü en az bir metre uzaklıktan okunabilecek biçimde hazırlanmalıdır. Poster sahiplerinin posterlerini programda belirtilen günde saat 08:00’da asmaları ve 20:00’da kaldırmaları gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra kaldırılmamış posterler Düzenleme Kurulu tarafından toplatılacaktır. Kabul edilip özeti basılmasına karşın asılmayan posterler olursa, Düzenleme Kurulu bu posterlerin sunulmamış sayılması için gerekli duyuru ve işlemleri yapmak zorunda kalacaktır.

Bildiri Yazım Kuralları
•  Bildiriler Türkçe olarak gönderilebilir.
•  Bildiriler ve konuşmalar Özet veya Tam Metin olarak gönderilebilir.
•  Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
•  İsimler, ad küçük, soyad büyük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
•  Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri, isim sonuna konulacak numaraya atıf yapılarak mutlaka belirtilmelidir.
•  Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.
•  Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
•  Bildirilerin özet şeklinde gönderilmesi halinde yapılandırılmış özet (amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler) olarak gönderilmesi ve en fazla 1000 kelime ile sınırlı tutulması rica olunur.

KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU

GENEL BİLGİLER

Simpozyum Tarihi ve Simpozyum Merkezi

KLİMİK  COVID-19  Simpozyumu  10-12  Eylül  2021  tarihleri  arasında  Hilton  İstanbul  Bomonti  Hotel’de düzenlenecektir.

Simpozyumun Dili

Toplantının resmi dili Türkçe’dir.

İnternet Sitesi

Bilimsel program, kayıt ve konaklama ile ilgili en güncel bilgilere internet sitemiz https://klimik.org.tr/covid-19 üzerinden ulaşabilirsiniz. İnternet sayfamız düzenli olarak güncellenmektedir. Lütfen ziyaret ediniz.

Katılım Sertifikası

Simpozyum katılım sertifikası 12 Eylül 2021 tarihinden sonra katılımcıların e-posta adreslerine dijital olarak gönderilecektir.

Kayıt ve Danışma

Kayıt masası simpozyum süresince Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de saat 07:30 – 22:00 arasında açık olacaktır. Kayıt yaptırmamış katılımcılar simpozyum merkezinde bulunan kayıt masasından kayıt yaptırabileceklerdir. Kayıt için Süer Turizm ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Bildiriler

Bildiri özetleri çevrim içi bildiri sistemiyle toplanacaktır. Bildiri son gönderim tarihi 15 Ağustos 2021’dir. Bildirilerin çevrim içi sistem üzerinden girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Davet Mektubu / İzin Yazısı

Simpozyum katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları simpozyum sekreterliği aracılığıyla isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacıyla kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

Yaka Kartı

Tüm katılımcıların simpozyum merkezine girişte, bilimsel oturumlar ve sosyal aktiviteler esnasında yaka kartlarını takmalarını güvenlik açısından önemle rica ederiz.

Simpozyum Çantası

Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılara kayıt masasından verilecektir.

İptaller

10 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılacak iptallerde, kayıt ve konaklama ücretlerinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır. Tüm iadeler simpozyum bitiminden sonra yapılacaktır.

 

İLETİŞİM

KLİMİK DERNEĞİ

Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad.
İpek Apt. No. 70 D. 7
34363 Şişli, İstanbul
Telefon: 0212 219 54 82
Faks: 0212 219 54 82
klimik@klimik.org.tr
www.klimik.org.tr

 

KLİMİK COVID-19  SİMPOZYUMU GENEL SEKRETERLİĞİ

Prof. Dr. Serap ŞİMŞEK-YAVUZ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Fişekhane Cad. Türkçü Sokak Kayalı Apt. A-Blok No:6/7
Bakırköy, İstanbul
Telefon: 0212 543 10 00
Faks: 0212 543 36 36
GSM: 0532 232 56 15
E-posta:cihan@suerturizm.com
www.suerturizm.com