Şifremi Unuttum

Davet

Sayın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Üyemiz,

Uzmanlık dalımızın yeterlik (board) sınavı her yıl Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneğiİnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) tarafından gerçekleştirilmektedir. 16. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı 12 Ekim 2019’da teorik ve uygulama sınavı olarak iki aşamalı yapılmış, 2020 ve 2021 yıllarında COVID-19 pandemisi nedeniyle Yeterlik Sınavı yapılamamıştır.

Bu yıl 17. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı, 9-12 Mart 2022’de Antalya’da yapılacak olan XXII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2022) kapsamında, 10 Mart 2022 tarihinde yapılacaktır. Belirtilen tarihte sınavın teorik aşaması yapılacak olup, uygulama sınavı ileri bir tarihte yapılacaktır.

Yeterlik Belgesi alabilmek için sınavın  her iki aşamasında da başarılı olmak gerekmektedir.

Uzmanlık eğitiminin son yılında teorik sınavda başarılı olmuş olan uzmanlarımızın sadece uygulama aşamasına girerek yeterlik belgesine sahip olabileceklerini hatırlatırız.

Bu sınavın amacı, adayların eğitimlerine katkıda bulunmak; temel kazanımı, uzmanlık eğitimindeki eksikleri saptayarak çözümler üretmektir. Sınava hazırlık süreci, size hem bazı bilgilerinizi güncelleme fırsatı verecek, hem de gururla sergileyeceğiniz bir belge kazandıracaktır.

İHKMEYK Yeterlik Belgesi olan üyelerimizin, İHKMEYK ve komisyonlarının farklı çalışma süreçlerinde yer alma ayrıcalığını elde edeceğini; ayrıca KLİMİK Derneği’nin pek çok etkinliğine katılmak için öncelikle destek göreceklerini de belirtmek isteriz.

Uzmanlık alanındaki bilgi ve becerilerinizi belgeleyeceğiniz bu sınava katılımınızı bekliyor; yeterlik sınavında başarılı olan dernek üyelerimizin bir sonraki kongremizde kongre katılım ve konaklama burs  hakkı elde edeceklerini müjdeleyerek şimdiden başarı dileklerimizi iletiyoruz.

Prof. Dr. Şua SÜMER
İHKMEYK Yeterlik Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Emel YILMAZ
İHKMEYK Yürütme Kurulu Başkanı