Şifremi Unuttum

Bilimsel Program

10.00-10.10 Açılış ve Tanışma
 
10.10-10.30 Hakem Değerlendirme Giriş

Murat AKOVA

Amaçlar ve Hedefler:

 • Bir bilimsel makaleyi değerlendirmede en önemli konuları aktarmak.
 • Yazar ve hakemin birbirilerinin tanıdığı veya tanımadığı modülleri özetlemek.
(10.30-11.30) MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL OLMALIDIR

Amaçlar ve Hedefler:

 • Değerlendirme sürecini detaylı olarak anlatmak.
 • Giriş, metodoloji, sonuçlar, tartışma, özet, başlık, şekil ve tablolar ve kaynakların değerlendirmesi süreçlerini anlatmak.
 • Makale değerlendirme sürecinde “Yapılması gerekenleri” ve “Yapılmaması gerekenleri” özetlemek.
10.30-10.40 Giriş Bölümü
Alpay AZAP
 
10.40-10.50 Metodoloji Bölümü
Şiran KESKE
 
10.50-11.00 Bulgular
Mehtap AYDIN
 
11.00-11.10 Tartışma ve Sonuç
Serap ŞİMŞEK-YAVUZ
 
11.10-11.20 Başlık, Özet ve Kaynakların Değerlendirilmesi
Neşe DEMİRTÜRK
 
11.20-11.30 Makale Değerlendirme Sürecinde “Yapılması Gerekenler” ve “Yapılmaması Gerekenler”
Özlem AZAP
 
11.30-11.50 Kahve Arası
 
11.50-12.10 Hakem Değerlendirme Raporunun Yazılması, Yazar ve Editöre Sunulması

Önder ERGÖNÜL

Amaçlar ve Hedefler:

 • Değerlendirme süreçlerinin yazıya aktarılmasını anlatmak.
 • Değerlendirmenin, raporun içeriği ile uyumlu olacak şekilde sonuç cümlesi ile tamamlanmasını anlatmak.
 • Makalenin kabul, revizyon ve red kararının nasıl alınacağını tanımlamak.
 • Alınan kararın nasıl bir dil ile yazar ve editöre aktarılacağını örneklerle göstermek.
 
12.10-12.30 Yayıncı Gözüyle Bilimsel Makalelerin Değerlendirilme Süreçleri

Ali PEKŞEN

Amaçlar ve Hedefler:

 • Dergi yayıncıları ve makale değerlendirme sistemlerini özetlemek.
 • Makale kaydetme ve hakem değerlendirme süreçlerine yayıncı bakışını aktarmak.
12.30-13.30 Öğle Yemeği
 
(13.30-15.50) UYGULAMA

Her gruba dağıtılan birer makale grup üyeleri tarafından incelenecek ve her grup tarafından rapor halinde sunulacak.

13.30-14.30 Makale Değerlendirme  
 
14.30-14.50 Kahve Arası
 
14.50-15.50 Makale Değerlendirme Raporlarının Tartışılması
 
15.50-16.20 Kapanış ve Öneriler