Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Bilimsel Toplantı Programı

Nöroloji ve Nöroşirürji Hastalarında İnfeksiyon Hastalıklarına Yaklaşım

Simpozyum

2 Haziran 2005
13.30-16.00

 • Yöneten
  Prof. Dr. Can Polat Eyigün
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • Prof. Dr. Ferruh Gezen
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi
  Nöroloji ve Nöroşirürji Hastalarında İnfeksiyon Dışı Nedenlere Bağlı Ateş
 • Yrd. Doç. Dr. Davut Özdemir
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi
  Nöroloji ve Nöroşirürji Hastalarında Merkezi Sinir Sistemi Dışı İnfeksiyonlar
 • Yrd. Doç. Dr. İrfan Şencan
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi
  Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları
 • Yrd. Doç. Dr. İdris Şahin
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi
  Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonlarında Mikrobiyolojik İnceleme
 • Dr. Zeynep Yılmaz
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi
  Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonlarında Tedavi İlkeleri