İLETİŞİM

Klimik Derneği

Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad.
İpek Apt. No. 70 D. 7
34363 Şişli, İstanbul
Telefon: 0212 219 54 82
Faks: 0212 219 54 82
klimik@klimik.org.tr
www.klimik.org.tr

Klimik 2019 Genel Sekreterliği

Doç. Dr. Süda TEKİN
Koç Üniversitesi Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
Topkapı – İstanbul
E-posta : suda.tekin@gmail.com
GSM: 0532 403 91 68

Doç. Dr. Ziya KURUÜZÜM
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İzmir
E-posta : ziya.kuruuzum@deu.edu.tr
GSM: 0532 211 44 61

Organizasyon Sekreteryası

SÜERTURİZM
Fişekhane Cad. Türkçü Sokak Kayalı Apt. A-Blok No:6/7
Bakırköy, İstanbul
Telefon: 0212 543 10 00
Fks: 0212 543 36 36
GSM: 0532 232 56 15
E-posta:cihan@suerturizm.com
www.suerturizm.com