KLİMİK 2019 Bildiri Özetleri için son başvuru tarihi 28 Ocak 2019’dur.