ANA KONULAR

 • AIDS: Tedavide Yeni Gelişmeler

 • Antibiyotik Duyarlılık Testleri
 • Antimikrobiyallerin Kullanımının İyileştirilmesi ve İzlenmesi

 • Antiviral Tedavi

 • Besin Kaynaklı İnfeksiyonlar

 • Bilimsel Makale Yazma ve Yayımlama

 • Bölgemizi Tehdit Eden İnfeksiyonlar

 • Clostridium difficile Tanı ve Tedavisi

 • Çok İlaca Dirençli Patojenler ve İnfeksiyon Kontrolü

 • Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

 • Diyabetik Ayak İnfeksiyonları

 • Febril Nötropenik Hasta ve Yönetimi

 • Genito-Üriner Sistem İnfeksiyonları

 • Grip ve Viral Solunum Yolu İnfeksiyonları
 • İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi

 • İntraabdominal İnfeksiyonlar

 • İnvazif Fungal İnfeksiyonlar: Tanı ve Tedavi

 • Klinik Mikrobiyolojide Yeni Teknolojiler ve Hızlı Yöntemler

 • Komplike Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları

 • Kronik Hepatitler: Tanı ve Tedavide Güncel Durum

 • Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları

 • Mikobakteri İnfeksiyonları: Tanı ve Tedavide Gelişmeler

 • Özel Konak İnfeksiyonları

 • Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar

 • Sepsis ve Kan Dolaşımı İnfeksiyonları

 • Seyahat ve İnfeksiyon

 • Tanı ve Tedavi Kılavuzlarının Kullanılması: Ne Zaman? Nasıl?

 • Toplum Kökenli Pnömoniler: Tanı ve Tedavi

 • Viral Kanamalı Ateşler: Eski ve Yeni Tehditler

 • Yabancı Cisim İnfeksiyonları

 • Yaşlılıkta İnfeksiyonlar

 • Yeni Antimikrobiyaller

 • Yeni Aşılar ve Erişkin Bağışıklama Stratejileri

 • Yeni Tanımlanan Patojenler

 • Yoğun Bakım Birimi İnfeksiyonları

 • Zoonozlar