Şifremi Unuttum

Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL (Üye)

1989’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1996’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. 2003 yılında Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’nda sayısal analizler alanında halk sağlığı yüksek lisans derecesi (MPH) aldı. 2011 yılından bu yana Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve 2020 yılından itibaren Koç Üniversitesi İş Bankası İnfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’nde (KUISCID) kurucu direktörü olarak çalışmaktadır. 2013 yılından itibaren Bilim Akademisi üyesidir. Lancet COVID-19 Aşı ve Tedavi Komisyonu üyesi olarak çalıştı. Avrupa İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği’nde (ESCMID) 2018-2022 yıllarında yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nde (KLİMİK) 2009-2011 döneminde Denetleme Kurulu üyesi, 2011-2013 döneminde genel sekreter, 2013-2017 döneminde başkan, 2017-2023 yılları arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı; 2023-2025 döneminde yönetim kuruluna seçildi.