Şifremi Unuttum

Eğitici Gelişimi Kursları

Eğiticilere yönelik gelişim kursları aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde düzenlenmiş ve bu kurslara özellikle kurumlarında bu tür bir eğitim imkanı olmayan eğiticilerin katılmasına dikkat edilmiştir.

Yer:   KLİMİK Dernek binası

1. Eğitici Gelişimi Kursu: 14-17 Şubat 2007

2. Eğitici Gelişimi Kursu: 27-29 Mart 2008

3. Eğitici Gelişimi Kursu: 14-15 Mayıs 2010

4. Eğitici Gelişimi Kursu: 21 Eylül 2012

5. Eğitici Gelişimi Kursu: 8 Kasım 2014

Kursun ana konu başlıkları:

  • Erişkin eğitimine ve deneyime dayalı öğrenme döngüsüne uygun bir eğitim programı hazırlanması
  • Eğitim içeriğinin belirlenmesi:Bilgi, beceri , tutum olarak sınıflanması
  • Uygun eğitim yönteminin seçimi ve seçilen yöntemin etkili olarak kullanımı
  • Görsel – işitsel araçların doğru biçimde kullanımı
  • İletişim: Sözlü ve sözsüz
  • Etkili sunum
  • Ölçme ve Değerlendirme

o Sınama yöntemleri
o Sözlü ve yazılı sınavların kullanım alanları
o  Nesnel Yapılandırılmış Sınav
o Test sorusu hazırlamanın temel ilkeleri