Background-01
SLAYT-part-16

ÖNEMLİ TARİHLER

KAYIT

İndirimli Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi                    : 16 Ocak 2017
Kayıt ve Konaklama İçin Son İptal Tarihi                 : 16 Ocak 2017
İsim Değişikliği Bildirme İçin Son Tarih                    : 10 Şubat 2017

KONAKLAMA

İndirimli Konaklama İçin Son Başvuru Tarihi          : 16 Ocak 2017
Kayıt ve Konaklama İçin Son İptal Tarihi                 : 16 Ocak 2017
İsim Değişikliği Bildirme İçin Son Tarih                    : 10 Şubat 2017

Son Başvuru: 1 Mart 2017

Son Başvuru: 1 Mart 2017

Son Başvuru: 31 Ocak 2017

KONGREYE ÇAĞRI

Değerli Meslektaşlarımız,

1940 yılında penisilinin keşfi, infeksiyon hastalıkları alanında çok büyük bir heyecan ve umut yaratmış ve bu süreçten sonra artık infeksiyon hastalıklarının kökünün kazınacağı iddia edilmişti.

Penisilinin keşfinden günümüze kadar yüzlerce antimikrobiyal ilaç klinik kullanıma girmişse de bugün geldiğimiz noktada infeksiyon hastalıkları; çok çeşitlenmiş, tıp alanının hemen her alanını ilgilendirir hale gelmiş, daha da önemlisi eskisinden çok daha ciddi ve sonuçları ağır bir tehdit haline dönüşmüştür.

22-26 Mart 2017 tarihlerinde XVlll.’sini düzenleyeceğimiz KLİMİK Kongresi bu açıdan büyük önem taşımakta ve biz İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarına çok önemli sorumluluğu da beraberinde yüklemektedir.

KLİMİK 2017 ANA KONULARI

 • AIDS: TEDAVİDE YENİ GELİŞMELER

 • ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ

 • ANTİMİKROBİYALLERİN KULLANIMININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE İZLENMESİ

 • ANTİVİRAL TEDAVİ

 • BESİN KAYNAKLI İNFEKSİYONLAR

 • BİLİMSEL MAKALE YAZMA VE YAYIMLAMA

 • BÖLGEMİZİ TEHDİT EDEN İNFEKSIYONLAR

 • CLOSTRIDIUM DIFFICILE TANI VE TEDAVİSİ

 • ÇOK İLACA DİRENÇLİ PATOJENLER VE İNFEKSİYON KONTROLÜ

 • DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON

 • DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI

 • FEBRİL NÖTROPENİK HASTA VE YÖNETİMİ

 • GENİTO-ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI

 • GRİP VE VİRAL SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI

 • İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK EĞITİMİ

 • İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLAR

 • İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLAR: TANI VE TEDAVİ

 • KLİNİK MİKROBİYOLOJİDE YENİ TEKNOLOJİLER VE HIZLI YÖNTEMLER

 • KOMPLİKE DERİ VE YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONLARI

 • KRONİK HEPATİTLER: TANI VE TEDAVİDE GÜNCEL DURUM

 • MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ İNFEKSİYONLARI

 • MİKOBAKTERI İNFEKSİYONLARI: TANI VE TEDAVİDE GELİŞMELER

 • ÖZEL KONAK İNFEKSİYONLARI

 • SAĞLIK BAKIMIYLA İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLAR

 • SEPSİS VE KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI

 • SEYAHAT VE İNFEKSİYON

 • TANI VE TEDAVİ KILAVUZLARININ KULLANILMASI: NE ZAMAN? NASIL?

 • TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER: TANI VE TEDAVİ

 • VİRAL KANAMALI ATEŞLER: ESKİ VE YENİ TEHDİTLER

 • YABANCI CİSİM İNFEKSİYONLARI

 • YAŞLILIKTA İNFEKSİYONLAR

 • YENİ ANTİMİKROBİYALLER

 • YENİ AŞILAR VE ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA STRATEJİLERİ

 • YENİ TANIMLANAN PATOJENLER

 • YOĞUN BAKIM BİRİMİ İNFEKSİYONLARI

 • ZOONOZLAR